Vino în grupul traducătorilor!

Haide şi tu în grupul "traducatori", pentru traducători

Powered by us.groups.yahoo.com

marți, 29 iulie 2008

Premiul Uniunii Latine de traducere tehnico-ştiinţifică în limba română

Regulament

Uniunea Latină
Biroul din România
Biroul din Republica Moldova

în colaborare cu Asociaţia Editorilor din România şi Asociaţia Editorială Noi din Republica Moldova

organizeazăUniunea Latină, organizaţie interguvernamentală ce reuneşte 37 de state de limbă naţională sau oficială neolatină, Asociaţia Editorilor din România şi Asociaţia Editorială Noi din Republica Moldova au plăcerea să vă invite la a opta ediţie (2009) a Premiului de traducere tehnico-ştiinţiifică în limba română.

Organizarea acestui concurs are la bază două necesităţi fundamentale ale activităţii lingvistice din ţările noastre: asigurarea prezenţei limbii române în cadrul comunicării specializate şi stimularea profesiunii de traducător de texte tehnico-ştiinţifice.

Premiul se va acorda în conformitate cu următorulREGULAMENT

Condiţii generale

Lucrările prezentate trebuie:

să aibă ca limbă ţintă româna;
să aibă ca limbă sursă engleza, franceza, germana, italiana, portugheza, rusa sau spaniola, fără a se exclude posibilitatea de a lua în consideraţie şi alte limbi;
să fie publicate în ultimele 24 de luni anterioare datei limită de primire prevăzute pentru fiecare ediţie a premiului. Sunt acceptate atât publicaţiile pe suport hârtie sau electronic (Internet, CD-ROM);
să aparţină, din punct de vedere tematic, oricărui domeniu al ştiinţelor sociale, naturale sau tehnice;
dacă, din cauza limbii de origine sau a tematicii nu va fi posibil să se întrunească un juriu calificat pentru evaluarea unei lucrări, aceasta va fi exclusă din concurs.
Traducătorii, editurile, organismele şi instituţiile care doresc să participe la acest concurs, vor trimite 2 exemplare ale lucrării traduse şi cel puţin 1 exemplar al lucrării originale, precum şi fişa de înscriere la Biroul Uniunii Latine din ţara în care domiciliază. În cazul primirii unui singur exemplar al lucrărilor originale, Biroul Uniunii Latine din ţara respectivă va realiza câte o copie xerox a acestora, pentru a o putea pune la dispoziţia juriului.

Adresele Birourilor Uniunii Latine din cele două ţări sunt următoarele:

Uniunea Latină – Biroul din Republica Moldova
Str. Sfatul Ţării 18, 2012 Chişinău
Telefon: (373 22) 210 761 - Fax: (373 22) 210 992
Poşta electronică: uniunealatina@mdl.net

Uniunea Latină – Biroul din România
Calea 13 Septembrie 13, 050711 – Bucureşti
Telefon: (40 21) 318 24 16 – Fax: (40 21) 318 24 17
Poşta electronică: ulat@ns.lingv.ro

Ultimul termen de primire a lucrărilor este 15.02.2009 (data ştampilei poştei). În cazul în care la această dată nu au fost primite suficiente publicaţii, organizatorii îşi rezervă dreptul să reprogrameze concursul pentru anul viitor iar cărţile care au fost deja primite vor putea participa la ediţia următoare.

Premiile acordate de Uniunea Latină sunt: premiul întâi: 1.000 €, premiul al doilea: 500 €, premiul al treilea: 300 €, premiul pentru cel mai bun articol: 300 €. Laureaţii vor primi o diplomă şi, în funcţie de disponibilităţi, cărţi, dicţionare electronice, soft-uri de traducere etc.

Editurile ale căror cărţi vor fi premiate vor primi o diplomă iar cărţile premiate vor putea avea o etichetă promoţională care să ateste faptul că lucrarea respectivă a primit Premiul Uniunii Latine Traducere Tehnico-ştiinţifică în limba română.


Modalităţi de participare

La concurs pot participa traducătorii, editurile şi alte instituţii din Republica Moldova şi din România.

Participanţii vor trebui să trimită fişa de înscriere completată şi lucrările respectând criteriile de mai jos:

colecţiile vor fi acceptate cu condiţia ca toate volumele să fie publicate conform datei prevăzute în regulament;
lucrările publicate în coeditare vor fi înscrise de o singură editură;
editura va trebui să trimită o declaraţie prin care să confirme că traducătorul/traducătorii au fost informaţi de înscrierea la acest concurs;
dacă nu este indicat anul de publicare, editorul trebuie să prezinte o atestare a anului de publicare;
nu sunt acceptate reeditări, lucrări de difuzare restrânsă sau articole de reviste;


Instituţiile organizatoare nu-şi asumă responsabilitatea eventualelor pierderi, deteriorări sau întârzieri ale lucrărilor trimise şi nici a oricărui alt accident imputabil serviciilor poştale sau unor terţe persoane, care ar putea afecta primirea lucrărilor participanţilor. După ce decizia juriului va fi făcută publică, lucrările vor rămâne în posesia organizatorilor, fără a fi posibilă nici o pretenţie de recuperare a lor.Juriu

Instituţiile organizatoare vor constitui 2 jurii compuse din specialişti din Republica Moldova şi România:

un juriu lingvistic, compus din membri ai asociaţiilor de specialitate şi ai catedrelor de limbi străine şi traducere, care va opera o preselecţie a lucrărilor pe baza (i) criteriilor lingvistice şi (ii) a fidelităţii faţă de textul original;
un juriu ştiinţific, format din specialişti în fiecare din domeniile cărora le aparţin traducerile prezentate, care va evalua (i) folosirea adecvată a terminologiei şi a frazeologiei proprii fiecărui domeniu de specialitate al textelor traduse şi (ii) coerenţa acestora;
numărul de membri, componenţa şi funcţionarea juriilor vor fi decise de instituţiile organizatoare;
hotărârea juriului va fi fără drept de apel şi va fi făcută publică în cadrul unei festivităţi.


Alte informaţii

În cazul în care unele prevederi au fost omise, instituţiile organizatoare vor decide;
Participarea la concurs implică în mod automat acceptarea fără rezerve a prezentelor condiţii şi angajamentul de a nu retrage lucrarea după trimiterea ei.
În eventualitatea oricărui diferend care ar trebui soluţionat pe cale juridică, părţile, renunţând la propria lor legislaţie, se vor supune în mod expres justiţiei române.


Fişa de înscriereTraducător:

Editura sau altă instituţie care propune lucrarea:
Numele responsabilului:

Adresa:
Cod poştal:
Oraş:
Telefon:
Fax:
Poştă electronică:

Date despre lucrare

Titlu:
Titlu în original:
Autor:
Traducător:
Editura:
Nr. de pagini sau de volumeFişa de înscriere şi lucrările trebuie trimise la adresele următoare:

Uniunea Latină – Biroul din Republica Moldova
Str. Sfatul Ţării 18, 2012 Chişinău
Telefon: (373 22) 210 761 - Fax: (373 22) 210 992
Poşta electronică: uniunealatina@mdl.net
Uniunea Latină – Biroul din România
Calea 13 Septembrie 13, 050711 – Bucureşti
Telefon: (40 21) 318 24 16 – Fax: (40 21) 318 24 17
Poşta electronică: ulat@ns.lingv.ro

Vezi sursa.

Niciun comentariu:

Postări populare

Google