Vino în grupul traducătorilor!

Haide şi tu în grupul "traducatori", pentru traducători

Powered by us.groups.yahoo.com

marți, 28 iulie 2009

PYME

pequeña y mediana empresa - întreprinderi mici şi mijlocii (IMM)

secretar şef

oficial mayor de la secretaría

sâmbătă, 25 iulie 2009

Judeţul Timiş – traducători autorizaţi

Engleză

Andrei Adriana (Timişoara)
Capraru Laura (Timişoara)
Guduleasa Isabela (Timişoara)
Ioţcov Adriana (Timişoara)
Weinberg Pavel (Timişoara)


Franceză

Andrei Adriana (Timişoara)


Germană

Guduleasa Isabela (Timişoara)
Weinberg Pavel (Timişoara)


Maghiară

Weinberg Pavel (Timişoara)


Sârbă

Milanovici Sretko (Timişoara)


Spaniolă

Ioţcov Adriana (Timişoara)

Judeţul Brăila – traducători autorizaţi

Engleză

Toma Sabina-Alexandra (Brăila)
Tudor Oana Daniela (Brăila)


Franceză

Mariana Mircea (Brăila)


Spaniolă
Toma Sabina-Alexandra (Brăila)

Judeţul Mureş – Traducători autorizaţi

Engleză

Kalamár Emese (Târgu Mureş)


Franceză

Kalamár Emese (Târgu Mureş)


Maghiară

Kalamár Emese (Târgu Mureş)
Orsolya Bükkösi (Târgu Mureş)

Orsolya Bükkösi (maghiară)

Orsolya Bükkösi - Traducător autorizat: limba maghiară-română, română-maghiară

Tel. 0746-631-256
E-mail: bukkosio@gmail.com
Târgu Mureş

Ofer servicii ireproşabile de traducere, interpretariat şi corectură în limbile menţionate.
La cerere efectuez GRATIS traducere de probă pentru un text mostră.

Domeniile în care am tradus sunt următoarele: juridic, farmaceutic, economic, rutier, tehnic, medical.

Experienţă
Colaborând din 2008 cu trei birouri de traduceri am tradus în limba română şi maghiară diferite tipuri de documente: contracte, documentaţie de licitaţie publică, scrisori comerciale, încheieri, sentinţe, acte medicale, cărţi funciare olograf, proces-verbal din 1944 care a presupus şi activitate de anchetă, documentare, ghid de aplicare a directivelor UE, ordin al Ministrului Sănătăţii Publice în domeniul farmaceutic, documentaţie technică la aparat de bronzat, certificat de înmatriculare auto, acte constitutive, statute, act de naturalizare, etc.

Printre beneficiari se numără firmă de transport internaţional, birou de avocat, companii de medicamente, persoane fizice, familie istorică de baron, etc.

Utilizez dicţionare online şi dispun de o colecţie (13) de lexicoane juridice şi dicţionare de specialitate (tehnic, administrativ, rutier, economic, juridic, financiar, medical).

Autorizaţii şi diplome
2009 – Autorizaţie de traducător şi interpret, limba maghiară – MINISTERUL JUSTIŢIEI ŞI LIBERTĂŢILOR CETĂŢENEŞTI
2008 - Certificat de traducător şi interpret - MINISTERUL CULTURII, CULTELOR ŞI PATRIMONIULUI, limba: română-maghiară, maghiară- română, domeniul: ştiinţe juridice
2008 - curs intensiv de instruire traducător - „Avantajele şi oportunităţile profesiei de traducător”, organizat de către Fundaţia Institutul de Formare Profesională a Adulţilor AGORA.

Studii
2008 – 2009 Master - specializarea: Drept privat comunitar în cadrul Universităţii „Babeş-Bolyai” şi Universitatea Pécs, cu predare în limba maghiară (loc bugetar).
2001-2005 - Facultatea de Drept (zi) - Universitatea „Dimitrie Cantemir” din Tg. Mureş.
1997 – 2001 - Colegiul Naţional „Unirea” din Tg.Mureş, profil chimie-biologie.

Locuri de muncă
Birou de traduceri, minister, firmă de consultanţă în finanţări nerambursabile, firmă de construcţii, birouri de avocat, asociaţie a persoanelor cu dizabilităţi.

Funcţii
Traducător, consilier personal, consilier juridic, colaborator, voluntar (domeniu juridic).


Întotdeauna am respectat termenul de predare şi nu am avut până acum reclamaţii de la clienţi.


Aştept să mă contactaţi prin telefon şi e-mail.

MASTERAT 2009-2011 "Traductologie – Terminologie"

Calificarea: traducător specializat, terminolog, revizor
Durata studiilor: 2 ani
Înscriere: 1 - 5 septembrie 2009
Admitere:
8 septembrie 2009, ora 15oo (o serie) şi 9 septembrie, ora 9oo (a doua serie) – proba scrisă;
10, 11 septembrie 2009– proba orală.
Parteneri: Direcţia Generală de Traducere a Comisiei Europene, Rennes II, Franţa, Universidad de Alcala, Spania
Informaţii suplimentare aici.

Recomandarea Universităţii din Craiova

Reprezentanţii catedrelor şi ai departamentelor de limbi străine care asigură formarea de traducători şi de interpreţi in diferite universităţi din România, prezenţi în 28 şi 29 mai la Colocviul internaţional „Teoria, practica şi didactica traducerii specializate”, organizat de Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova şi de Uniunea Latină,

Constatând importanţa traducerii şi a interpretariatului în diferite domenii de specialitate,

Insistând asupra participării reale a traducătorilor şi a interpreţilor la construcţia unei societăţi bazate pe cunoaştere şi transfer de inovaţie, în care fiecare individ poatesă se exprime liber, să comunice şi să se informeze în propria sa limbă,

Constatând necesitatea de a adapta formarea traducătorilor şi a interpreţilor la noile standarde europene,

Subliniind importanţa sensibilizării forurilor/organismelor cu putere de decizie pentru promovarea traducerii şi pentru valorizarea meseriilor de traducător, terminolog şi interpret,

Conştientizând importanţa relaţiei pe care universităţile trebuie să o stabilească cu întreprinderile şi cu alte instituţii în vederea unei mai bune comunicări profesionale,

Dorind să stimuleze dialogul dintre formatori, traducători şi studenţi în vederea unei mai bune inserţii pe piaţa muncii,

Propunând sensibilizarea conducerii universităţilor şi a facultăţilor pentru a susţine financiar participarea cadrelor didactice, îndeosebi a celor tinere, la colocviile sau conferinţele din domeniul traducerii specializate şi pentru a încuraja participarea studenţilor la diferite activităţi ştiinţifice din acest domeniu prin acordarea unui număr de credite,


Recomandă:
1. Crearea unei reţele universitare a formatorilor de traducători şi de interpreţi a cărei activitate sa se concretizeze prin:

identificarea cerinţelor din domeniul traducerii, interpretării şi terminologiei;
propunerea unor teme de actualitate pentru viitoarele colocvii;
realizarea unor sondaje referitoare la politica lingvistică a întreprinderilor şi la stadiul actual al pieţei traducerilor.
2. Invitarea celorlalte centre universitare din România şi din Republica Moldova să adere la reţeaua formatorilor de traducători şi interpreţi; stabilirea de relaţii cu grupuri/asociaţii similare din ţară /străinătate activând la diferite nivele în domeniul traducerii specializate.

3. Organizarea unor colocvii/conferinţe periodice (de preferinţă anuale) în diferite centre universitare din România şi din Republica Moldova.

4. Crearea unei pagini web dedicate acestei reţele care să conţină informaţii referitoare la:

calendarul evenimentelor;
tematica de actualitate din domeniul traducerii, interpretării şi terminologiei;
cursurile de formare atât pentru studenţi cât şi pentru formatori;
organizarea colocviilor / conferinţelor din acest domeniu;
sondaje referitoare la politica lingvistică a întreprinderilor şi la stadiul actual al pieţei traducerilor.
5. Organizarea unor stagii de formare atât pentru studenţi cât şi pentru formatori.

6. Prezentarea distinctă a obiectivelor de formare şi de perfecţionare a traducătorilor, a interpreţilor şi a terminologilor, ceea ce denotă o diagnoză corectă a statutului actual al traducerii/intepretariatului în România şi in Republica Moldova.

7. Demararea procedurilor de instituţionalizare a profesiilor de interpret şi de terminolog în vederea includerii acestora în Nomenclatorul Ocupaţiilor.

http://dtil.unilat.org/colocviu_craiova_2009/recommandation_craiova_ro.htm

Conferinţa virtuală ProZ.com

Situl ProZ.com, dedicat profesioniştilor din domeniul traducerilor, organizează, în data de 30 septembrie, prima conferinţă virtuală, sub auspiciile Zilei Internaţionale a Traducătorilor şi aniversării a zece ani de activitate a sitului. Participarea este gratuită pentru utilizatorii ProZ.com. Pentru mai multe detalii, în limba engleză, consultaţi anunţul oficial.

Vezi sursa.

miercuri, 22 iulie 2009

NRP

número de registro personal - Numărul de Înregistrare Personal

luni, 20 iulie 2009

Mirela Szekely (engleza - franceza)

Data nasterii: 12.09.1957 (casatorita – fara copii)

Adresa: Calea Rahovei 323, Sector 5, Bucuresti

Telefon: 0740563386

Email: mirela957@yahoo.com

Doresc sa lucrez in domeniul traducerilor, mai exact colaborare traduceri. Desi posed autorizatie eliberata de Ministerul Justitiei pentru engleza si franceza, din anul 1990 m-am ocupat cu predilectie de predarea limbii engleze, dar si traduceri, acestea fiind mult mai solicitate decat cele in limba franceza.

Tarif: 12 RON / PAGINA (2000 caractere) Eliberez factura si chitanta.

Tip job: Part time (colaborare)


Departament: Traduceri

Oras de lucru: Bucuresti, dar, dat fiind accesul permanent la internet pot colabora si cu alte orase din tara.

Nivel Cariera: De formatie professor limba engleza si vechime numai in traduceri de 7 ani.

Disponibilitate: in fiecare zi si in weekend

Studii:

Am absolvit Liceul Teoretic George Bacovia, Bacau, sectia matematica-fizica. In anul 1985 am absolvit Facultatea de Filologie, Sectia Engleza – Franceza, Bacau.

Cursuri post universitare

Am participat la cursuri organizate de British Council at ape perioada cit am fost profesor. In Bucuresti am predate la Lexis Schools of English, participand, de asemenea la toate cursurile de training organizate, pregatind elevii pentru examenele Cambridge si Oxford.
In anul 2002, am renuntat la invatamant dedicandu-ma traducerilor. Am colaborat cu Birouri de Traduceri si am efectuat interpretariat pentru Birouri Notariale, Tribunalul Bucuresti.

In anul 2000, am obtinut autorizatia de traducator si interpret pentru limbile engleza si franceza de la Ministerul de Justitie din Romania.


Limbi straine (Scris,Vorbit,Citit):

engleza (avansat,avansat,avansat)

franceza (mediu,mediu,mediu)Cunostinte PC:

Cunostinte Microsoft Office, Excel, Quark Express, dar si navigare Internet


EXPERIENTA IN DOMENIU

Am lucrat in invatamant din anul 1985 pana in anul 2002. M-am ocupat de numeroase traduceri din/ in limba engleza (domenii: productie, financiar, juridic, tehnic, medical, religie, etc. – mai putin domeniul calculatoare ) si astfel am acumulat numeroase cunostinte din diferite domenii de activitate privind limba engleza.

Pentru detalii suplimentare ma puteti contacta la adresa de mail de mai sus, sau telephonic.

învăţământ seral

enseñanza nocturna

învăţământ la zi

enseñanza diurna

profesor suplinitor

auxiliar

vineri, 10 iulie 2009

Oana Daniela Tudor (engleza)

Sunt traducator autorizat de catre MJ pentru limba engleza (Braila).

In ceea ce priveste tarifele, acestea sunt dupa cum urmeaza:
In cazul documentelor notariale:
- adeverinta de elev/student - 16 lei
- diplome de studii (bacalaureat, licenta, master, doctorat, studii aprofundate, diplome de calificare recunoscute de MECT si M. Muncii) - 20 lei
- foaie matricola/ pag - 14 lei
- certificat nastere, casatorie - 15 lei
- pagina de contract - 18 lei
In cazul documentelor de ordin general, evaluate la 2000 caractere cu spatii/pagina - 12 lei.
In cazul traducerilor specializate - tehnic, ecologie si protectia mediului - 14 lei.


Informatii personale

Nume si prenume: Oana Tudor
Adresa: Braila, Romania
Telefon: 0769 658120
E-mail: odtudor@yahoo.com

Nationalitate: Romana

Experienta

Date: Iulie 2008 - prezent
Ocupatie sau pozitie detinuta: Traducator
Activitati principale si responsabilitati: Am lucrat cu diverse birouri de traduceri din tara, mai ales in domenii precum tehnic, juridic dar, datorita faptului ca am o diploma universitara si in domeniul geografiei, am acoperit si domenii precum protectia mediului, ecologie sau turism. Am tradus din domeniul constructiilor (marcaje rutiere, de trafic, constructii civile), manuale de utilizare pentru diverse produse electronice sau electrocasnice (inclusiv IT), protectia mediului si, bineinteles din domeniul juridic (contracte, declaratii).
Experienta mea nu este foarte bogata in acest moment (aproape un an de lucru), dar sunt dispusa sa lucrez in mod constant si continuu si sa-mi imbunatatesc performantele pentru ca imi doresc o cariera in traduceri.

Tip de activitate: Traduceri/Copywriting

Educatie si formare

Date: Octombrie 1999 – Iulie 2003
Calificare obtinuta: Diploma licenta
Domenii acoperite: Geografie si Engleza
Institutia de invatamant: Universitatea “Alexandru I. Cuza”, Iasi, Romania
Clasificare internationala a institutiei: Universitate

Abilitati si competente

Limba materna Romana

Abilitati si calitati: Responsabila, organizata, punctuala.


Operare PC: Foarte bune abilitati (M. Office, internet)
Diploma operare PC – Noiembrie 2003


Permis conducere: Da, din 2006, cat. B

Additional information: Autorizatie traducator pentru limba engleza emisa de Ministerul de Justitie – Iulie 2008
Freelancer/PFA – Septembrie 2008
Capacitate de lucru: minim 12 pagini/zi sau 3500 cuvinte/zi.

How to conquer new clients (by Tetyana Lavrenchuk)

Internet freelancing in the field of translation is a very special kind of business. It’s not enough to be an excellent translator with globally recognizable diplomas to succeed as a freelancer. You should also have a good grasp of essential marketing tips, you should have the notions of accountancy, be a good negotiator, have excellent computer skiils, know working with CAT tools and have special personal qualities.

Read the rest of the article here.

Professional Translators: an Endangered Species (by Virginie Ségard)

I could also have entitled this book “Saving Translator Human”.
Professional translators know how to define themselves. They know their values. Unfortunately, they are also aware of the imminent threats to their activity. Are they a critically endangered species just like the red wolf or the Siberian tiger?
This work is not meant to blame anyone. It is intended to raise public awareness. Recently, I thought I was writing it with the strength born of despair. However, I finally resolved to complete it because I still dare believe the flickering flame of hope is not yet dying. I wrote it so that my life makes sense again in a world stricken by what seems to be an incurable loss of any public spirit and humanity. Rushing people annoy me and make me feel ill at ease. I am scared by, or rather feel pity for, people who are no longer able – have they ever been, I wonder – to suspend the wild course of their lives for a while to inhale the pleasant fragrance of a flower in spring, contemplate a starry sky on the night of a full moon or listen to a bird’s sweet melody at dawn. Have they ever been able to I wonder? It scares me just to think about it.
This treatise is not only aimed at the professional translator but also and especially at those who threaten him. It is intended to make people outside the professional translation sphere aware of the very nature of this activity. It is also aimed at people working in the translation field who still don’t really know what a translation is, thus turning it into a mere consumer good and delivering a dull speech totally centered on performance and money. Therefore, translation becomes an instrument of profit in a cold environment of manipulation in which the professional translator is scrambling to stay afloat.

Read the rest of the article here.

How to Improve Your Visibility on the Internet (by Arkadi Burkov)

Think global seems to be the buzz phrase in the global village of today. The Internet has become the information hearth of the globalized community, a place uniquely suited to thinking and acting global, and expanding and scaling up your activities accordingly. As a result, visibility becomes very important. A measure of your conspicuous presence on the World Wide Web, it ensures more exposure to prospective customers that increasingly use the Internet to source various services, including multiple varieties of translation.

Read the rest of the article here.

miercuri, 8 iulie 2009

Conferinta internationala "Lexic comun – lexic specializat"

Galati (România)

17/09/2009 - 18/09/2009

Organizatori: Organizatorii conferintei, Centrul de cercetare Teoria si practica discursului si Facultatea de Litere a Universitatii Dunarea de Jos din Galati, propun tema Stiinta dictionarelor (teoria si practica), care permite abordarea problemelor lexicului din perspectiva lexicografiei, semanticii, etimologiei, neologiei, terminologiei, frazeologiei, istoriei mentalitatilor si istoriei culturii, metodicii predarii / însusirii lexicului. Informatii

Sursa: Universitatea „Dunarea de Jos“ - Facultatea de Litere
Rubricile: Terminologie · Agenda

Vezi sursa.

marți, 7 iulie 2009

Simona Pop (polona)

Bucuresti
tel. 0727 914140
http://polona-traducator-autorizat.ro

Cristina Andrei (germana)

Ma numesc Cristina Andrei, sunt traducatoare autorizata de Ministerul Justitiei din 22.06.1998 pentru traducere/interpretariat din romana in germana si retroversiune (licentiata in drept).

Domenii: juridic (contracte, procuri, acte infiintare firma etc.), economic (documente contabile, oferte, corespondenta etc.) si tehnic (documentatie SAP s.a.).

Sunt o persoana prezentabila, respect termenele si intelegerile si astept acelasi lucru si de la partenerii mei.

Definitie pagina: 1800 caractere inclusiv spatii.

Pret: negociabil, in functie de volum.
In functie de termenul de predare, pot surveni taxe de urgenta.
In cazul interpretariatului, clientul va suporta in plus fata de tariful aferent serviciilor, cheltuielile de deplasare, masa si cazare (daca este nevoie).

Plata traducerilor: in numerar sau prin transfer bancar, in avans. In cazul firmelor, un minim de 50% din valoarea traducerii se va achita in avans, restul in ziua predarii traducerii.

Calitatea traducerii: optima. Traducerea include proof-reading (verificare).

Date de contact: Bucuresti, zona Bucur-Obor (sector 2)
Telefon 0722.234 063
traduceri@cic.ro / traduceriautorizate@yahoo.de
http://traduceri.cic.ro

Postări populare

Google