Vino în grupul traducătorilor!

Haide şi tu în grupul "traducatori", pentru traducători

Powered by us.groups.yahoo.com

miercuri, 30 septembrie 2009

Chatul pe proz.com este acum disponibil!

S-a lansat o nouă zonă de chat pe proz.com. Pe lângă aceasta, avem acces la conferinţe ţinute online, pe subiecte foarte interesante. Investigaţi, puteţi accesa zona aici. De asemenea, puteţi găsi şi alte informaţii în timp real pe profilul lor de Twitter.

luni, 28 septembrie 2009

Delia-Ioana Iliescu - traductor jurado (español – rumano / rumano - español )

¿Está buscando un traductor independiente de español/rumano o rumano/español? Nosotros le ofrecemos servicios de traducción oficial de todo tipo de documento: documentos oficiales, escrituras notariales, certificados y expedientes académicos, certificados de nacimiento, certificados de matrimonio, actas de defunción, permisos de trabajo y residencia, contratos, acuerdos, informes jurídicos, demandas, reclamaciones jurídicas y resoluciones judiciales.

Area de especialización:
Traducciones generales
Traducciones jurídicas

Atendemos a particulares y empresas.

Tarifas de referencia: 0,06 €/palabra.

Para solicitar presupuesto, envíenos copia de los originales por fax (no 0040.364.816.335) o por e-mail a delia_eu@yahoo.com
Para cualquier otra consulta llámenos al teléfono: 0040.788.922.219

Traductor jurado, Turda (provincia de Cluj)
Rumanía

duminică, 27 septembrie 2009

Răileanu Liliana Costina (franceză)

INFORMAŢII PERSONALE

Nume: Răileanu Liliana Costina
Adresă: Calea Moşilor, nr.298, bl.48, sc.3, et10, ap102, s.2 Bucureşti
Telefon: 0724013752
Fax: 0212504407 (la serviciu)
E-mail: consult_proiect_cr@yahoo.com
office@consultproiectcr.ro

Naţionalitate: română
Data naşterii: 10.10.1954

EXPERIENŢĂ PROFESIONALĂ

1. Perioada (de la 2003-2005 ; 2007- până în prezent)
Numele şi adresa angajatorului: AS-PO Construcţii de Maşini SRL Bucureşti, sector 2
Telefon/fax 0212504407)
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Oferte tehnice, Proiecte, Consumuri tehnologice, Carţi tehnice, instrucţiuni de exploatare, punere în funcţiune, documentaţie de însoţiere, întocmire şi traducere (unde a fost cazul), documentaţia producătorilor străini de pompe

2. Perioada (de la 2005-2007)
Numele şi adresa angajatorului: Consult Proiect CR SRL Bucureşti, sector 2, telefon 0212509732
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Firma având unul dintre obiectele de activitate traducerile am efectuat traduceri autorizate din domeniul tehnic , instrucţiuni de exploatare, punere în funcţiune, documentaţie de însoţiere, întocmire şi traducere (unde a fost cazul),

3. Perioada (de la 1996-2001)
Numele şi adresa angajatorului: S.C.UMT S.A. Timişoara, str. Avram Imbroane nr.8
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Oferte tehnice şi comerciale în limba româna, engleza şi franceză în cadrul departamentului export.
Unul dintre reprezentanţii traducători/interpreţi ai firmei la târgul anual de produse tehnice TIB Bucureşti şi la târgurile tehnice anuale din Timişoara pentru echipamente de ridicat.

4. Perioada (de la 1978-1986 ;1990-1996)
Numele şi adresa angajatorului: S.C.AVERSA S.A. Bucureşti, str. Ziduri Moşi nr.25
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Inginer tehnolog secţie, Inspector Asigurarea Calităţii, Ofertant serviciu export, serviciu Relaţii cu Clienţii.
Oferte tehnice şi comerciale în limba româna, traducerea caietelor de sarcini pentru participari la licitaţie din engleza şi franceză.

5. Perioada (de la 1986-1990)
Numele şi adresa angajatorului: S.C.CCSITEH/HIDROTIM S.A.,TIMIŞOARA B-dul Martirilor nr.1
Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Inginer proiectant, Traduceri din reviste tehnice de specialitate – limba franceza- pentru obţinerea dreptului de a achiziţiona aceste reviste pentru institut.


EDUCAŢIE ŞI FORMARE

1999 Autorizaţie de Traducător şi Interpret limba franceză acordată de Ministerul Justiţiei
1998 Specializare postuniversitară în Marketing la Universitatea Tehnică Timişoara
1995 Curs Engleză Tehnică organizat de CEMATT SA Centru de Management şi Transfer de Tehnologie Bucureşti
1995 Curs de iniţiere lucru pe computer IBM-PC la Picon SA Bucureşti
1992 Certificat de Traducator Limba Franceză în domeniul tehnic şi industrial acordat de Ministerul Educaţiei
1992 Curs secretariat High Tech School Computers Bucureşti
1982 Cursuri perfercţionare limba engleza

Perioada (de la 1973 - până la 1978)
(Numele şi tipul instituţiei de învăţământ şi al organizaţiei profesionale prin care s-a realizat formarea profesională) Institutul Politehnic Traian Vuia Timişoara/* Universitatea tehnică/ Facultatea de Mecanică
Domeniul studiat/aptitudini ocupaţionale: Maşini hidraulice şi pneumatice (Pompe, ventilatoare, turbine), acţionări hidraulice şi pneumatice.
Tipul calificării/diploma obţinută: Diploma de INGINER MECANIC
Nivelul de clasificare a formei de instruire/învăţământ Formă de instruire de lungă durată, la zi.


APTITUDINI ŞI COMPETENŢE PERSONALE

Spirit organizatoric
Spirit de echipă
Corectitudine
Precizie
Punctualitate
Memorie bună
Limba maternă Limba română

Limbi străine cunoscute
Limba franceză citit –foarte bine, scris -foarte bine, vorbit –foarte bine ; traduceri tehnice franceză –română - excelent Limba engleză citit –bine, scris – bine, vorbit satisfăcător
Limba italiana citit - satisfăcător

Aptitudini şi competenţe sociale

Am lucrat întotdeauna în echipă, având rol de iniţiator acţiuni fără dorinţa de a domina. M-am încadrat întotdeauna într-un rol de subaltern ascultător atâta timp cât inteligenţa şi/sau competenţa celei/celui care conduce îmi erau superioare.
Spirit autocritic, cu dorinţă continuă de perfercţionare.

Aptitudini şi competenţe tehnice

Utilizarea calculator, imprimantă, scaner programe proiectare.

Permis de conducere: Permis de conducere B
Alte aptitudini şi competenţe: Inclinaţie spre literatură, în special poezie.

luni, 21 septembrie 2009

Ordin al ministrului justiţiei de încetare a calităţii de traducător şi interpret şi anularea autorizaţiei corespunzătoare (speta)

Ordin al ministrului justiţiei de încetare a calităţii de traducător şi interpret şi anularea autorizaţiei corespunzătoare. Libertatea de exprimare a opiniilor. Condiţia bunei reputaţii profesionale şi sociale. Legalitatea ordinului

Condiţia bunei reputaţii profesionale şi sociale nu mai este îndeplinită atunci când interpretul sau traducătorul fac declaraţii defăimătoare în public, fie şi în timpul liber, în legătură cu aspecte pe care le-au cunoscut în calitatea lor de interpreţi sau traducători.

(Secţia de contencios administrativ, decizia nr. 3607 din 31 octombrie 2003)

EMTB a chemat în judecată Ministerul Justiţiei, şi pe ministrul justiţiei, solicitând anularea Ordinului nr. 1107/C/14 mai 2002 şi obligarea pârâţilor în solidar la plata sumei de 700 milioane lei, reprezentând paguba produsă prin emiterea actului administrat contestat şi la plata cheltuielilor de judecată.

Reclamanta a arătat că în baza autorizaţiei nr. 566/1998, emisă în baza Legii nr. 178/1997, a fost autorizată de Ministerul Justiţiei să îndeplinească calitatea de interpret şi traducător în limba neogreacă.

De atunci şi până la 14 mai 2002 a avut o bună activitate, fiind apreciată de persoanele fizice şi juridice, pentru serviciile prestate inclusiv autorităţi din ţară şi străinătate.

Prin Ordinul nr. 1107/C/2002, s-a dispus în temeiul art.6(2) din Legea nr. 178/1997 şi art. 4 alin. 1 pct. 22 din Hotărârea Guvernului nr. 212/2001, încetarea calităţii de traducător şi interpret şi anularea autorizaţiei nr.566/1998.

La contestaţia făcută i s-a răspuns prin adresa nr. 1744/N/ 2002, că măsura a fost dispusă ca urmare a comportării sale ca traducător şi interpret al deţinutului elen P.K.

Reclamanta susţine că acuzaţiile aduse privind depăşirea limitelor activităţii pentru care a fost autorizată, prin comentariile publice, la adresa sistemului de justiţie elen, sunt nefondate şi nereale. A fost translatoarea inculpatului P.K. şi a fost contactată de ziarişti români şi eleni, pentru interviu, dar i-a refuzat.

O singură dată a purtat o discuţie telefonică prin care şi-a exprimat părerea personală cu privire la inculpat, aceasta având loc nu în timpul exercitării calităţii de traducător, ci în timpul său liber, or, potrivit art.26 pct.2, 29 şi 30 din Constituţia României, orice persoană are libertatea gândirii şi opiniilor sale, are garantată libertatea conştiinţei şi de exprimare.

Reclamanta susţine că prin măsura dispusă i s-a luat posibilitatea de a-şi câştiga existenţa conform pregătirii profesionale, a fost prejudiciată moral şi material.
La 7 noiembrie 2002, reclamanta prin cerere şi-a precizat în ce constă prejudiciul suferit:

- venitul lunar de care a fost lipsită din data de 14 mai 2002, câte 10 milioane lei ca urmare a împrumuturilor efectuate pentru asigurarea mijloacelor de trai,
- afecţiunea publică cauzată pentru care a cheltuit 100 milioane lei;
- daune morale evaluate la 200 milioane lei;
- despăgubiri materiale evaluate la 100 milioane lei;

Curtea de Apel Bucureşti, Secţia contencios administrativ, prin sentinţa nr.1153/28 noiembrie 2002, a admis acţiunea în parte şi a dispus anularea Ordinului nr.1107/C/14 mai 2002, rectificat prin Ordinul nr.1527/2002, ca nelegal. A obligat Ministerul Justiţiei la plata daunelor materiale de 70 milioane lei (venituri nerealizate pe şapte luni). A respins cererea de plată a onorariului de avocat ca nedovedit şi a obligat pârâtul la 33.000 lei taxă de timbru.

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut că ordinul atacat are ca temei încălcarea de reclamantă a dispoziţiilor art.6(1) lit.b raportat la art.3 lit.b din Legea nr.178/1997 privind autorizaţia şi plata interpreţilor şi traducătorilor, or, cu probele administrate nu s-a dovedit că reclamanta nu îndeplineşte condiţia bunei reputaţii profesionale şi sociale.

Actele administrate în cauză fac dovada competenţei în materie de traducere şi translaţie, cunoaşterea limbii elene şi culturii Greciei, fiind felicitată chiar de oaspeţii străini, pentru aptitudinile şi capacităţile profesionale. Punctul de vedere exprimat într-o discuţie telefonică este personal, expresiile folosite de jurnalişti nu-i aparţin, iar singurul act care a stat la baza emiterii ordinului atacat, a fost adresa emisă de Ambasada Greciei, în care s-a solicitat înlocuirea reclamantei cu un alt traducător de limba elenă şi nicidecum anularea autorizaţiei în baza căreia presta o activitate pentru asigurarea mijloacelor de trai.

Considerând hotărârea netemeinică şi nelegală, Ministerul Justiţiei a declarat recurs şi a solicitat în temeiul art.312 alin.1 coroborat cu art.304 pct.9 C. proc. civ., admiterea, casarea sentinţei şi în fond respingerea acţiunii.

S-a arătat că reclamanta a participat, în calitate de traducător în cauza penală avându-l ca inculpat pe deţinutul elen PK şi a făcut declaraţii şi comentarii defăimătoare şi nefondate în mass-media referitoare la poliţia elenă, astfel că, Ambasada Greciei la Bucureşti, Secţia consulară, a solicitat Ministerului Justiţiei la 18 aprilie 2002 înlocuirea sa cu un alt traducător.

Publicitatea negativă internă şi internaţională făcută acestor declaraţii a determinat pierderea bunei reputaţii necesare pentru dobândirea şi menţinerea calităţii de traducător şi interpret autorizat de Ministerul Justiţiei, astfel că, nemaiexistând îndeplinită condiţia cerută de art.3 lit.b din Legea nr.178/1997, ordinul nr.1107/C/2002, rectificat prin Ordinul nr.1527/2002 (în privinţa numelui) este legal emis.

Se arată că şi soluţionarea cauzei sub aspectul daunelor materiale la care a fost obligat Ministerul Justiţiei este greşită, întrucât din 1994 reclamanta nu a fost angajată permanent şi nu a avut un venit lunar stabil.

Dacă instanţa a reţinut nelegalitatea ordinului contestat, avea obligaţia să calculeze daunele în funcţie de câştigurile sporadice pe care reclamanta le-ar fi realizat în calitate de traducător şi interpret, şi nu în funcţie de declaraţia unui martori care ar fi urmat să o angajeze.

Recursul este fondat.

Reclamanta EMTB a desfăşurat activitatea de interpret şi traducător pentru limba neogreacă, în baza Ordinului nr.866/C/1998 emis de Ministerul Justiţiei şi a autorizaţiei nr.566/1998.

Persoana care este autorizată ca interpret şi/sau traducător potrivit art.3 din Legea nr.178/1997, trebuie să îndeplinească cumulativ mai multe condiţii: să fie cetăţean român, să nu aibă antecedente penale şi să se bucure de reputaţie profesională şi socială, să posede diplomă de licenţă care să ateste specializarea în limba străină pentru care solicită autorizarea.

Până la 14 mai 2002, reclamanta-intimată a fost autorizată de Ministerul Justiţiei, ca interpret şi traducător de limba neogreacă. În această calitate a participat ca traducător în cauza penală avându-l ca inculpat pe PK.

Întrucât aceasta a făcut declaraţii şi comentarii defăimătoare şi nefondate în mass-media referitoare la poliţia elenă, Ambasada Greciei prin adresă a solicitat Ministerului Justiţiei înlocuirea sa cu un alt traducător de limba elenă.

Prin Ordinul nr.1107/C/14 mai 2002, modificat, în privinţa numelui reclamantei, prin Ordinul nr.1527/C/1 iulie 2002, Ministerul Justiţiei a dispus încetarea calităţii de interpret şi traducător autorizat a reclamantei şi a anulat autorizaţia nr.560/1998, invocându-se neîndeplinirea condiţiei privind buna reputaţie profesională şi socială, cerinţă prevăzută de dispoziţiile art.6(1) lit.b raportat la art.3 lit.b din Legea nr.178/1997 privind autorizarea şi plata interpreţilor şi traducătorilor.

Dovada neîndeplinirii acestei cerinţe rezultă din adresa Ambasadei Greciei la Bucureşti, prin care se cere nu numai înlocuirea sa, dar se solicită ca aceasta să nu mai fie recomandată ca traducător autorizat de limba elenă.

Chiar dacă declaraţia în discuţie s-a făcut în timpul liber al reclamantei şi nu în cel al exercitării calităţii de traducător, nu trebuie uitat că acestea privesc aspecte pe care le-a cunoscut tocmai ca interpret al inculpatului PK.

Este adevărat că anterior luării măsurii, reclamanta a desfăşurat o activitate meritorie ca interpret, dar actele depuse privesc o perioadă anterioară luării ordinului contestat.

Susţinerea reclamantei că ar fi purtat aceste discuţii în calitate de simplu cetăţean, având libertatea de gândire şi exprimare a opiniilor care nu-i pot fi îngrădite, drepturi recunoscute de art.29 şi 30 din Constituţie nu poate fi primită, ea fiind întrebată de aspecte pe care le-a cunoscut tocmai ca interpret al inculpatului PK.

Prin publicitatea negativă internă şi internaţională făcută acestor declaraţii s-a adus atingerea bunei reputaţii necesare pentru dobândirea şi menţinerea calităţii de interpret şi traducător autorizat de Ministerul Justiţiei, cerinţă expres prevăzută de lege, astfel că ordinele contestate, cel iniţial şi cel modificat în ce priveşte numele părţii sunt legale.

Cu ocazia punerii concluziilor s-a reiterat de către avocatul reclamantei-intimate apărarea că ordinul contestat este nul, fiind emis de către un reprezentant al Ministerului Justiţiei care nu mai era abilitat conform legii să semneze astfel de ordine. Susţinerea apărătorului nu poate fi primită, întrucât la dosar s-a depus ordinul nr.35/C/12 ianuarie 2001, prin care semnatarul ordinului a fost delegat de ministrul justiţiei să îl substituie, Hotărârea Guvernului nr.212 despre care se face vorbire neavând legătură cu speţa.

În condiţiile în care ordinul atacat este legal cererea de despăgubiri nu poate fi primită.

Critica din recurs privea greşita stabilire a cuantumului despăgubirilor în ipoteza primirii susţinerii că ordinul atacat este nelegal.

În consecinţă, soluţia instanţei este netemeinică şi nelegală, astfel că, în baza art.312 alin.1 coroborat cu art.304 pct.9 C. proc. civ., recursul a fost admisa, sentinţa a fost casată, iar în fond acţiunea s-a respins ca nefondată.

Vezi sursa.

duminică, 20 septembrie 2009

Bodocan Vasile-Dorianu (italiana)

TRADUCATOR AUTORIZAT DE MINISTERUL JUSTITIEI pentru limba ITALIANA
14 ani experienta

Efectuez traduceri si interpretariat din/in limba italiana la preturi rezonabile. - posibilitate de facturare, pret negociabil in functie de cantitatea si dificultatea traducerilor, disponibilitate traduceri urgente si deplasare pentru servicii de interpret.

Colaborez cu persoane juridice şi cu persoane fizice.

Ocna Mures - Jud. Alba
Tel. 0744-846386
e-mail: dorian_traduttore@yahoo.it

Cum să închizi un S.R.L. care intermediază traduceri autorizate. Sau pe toate (episodul 3)

Vezi episodul 1 aici.

Vezi episodul 2 aici.

Arta conversaţiei cu Statul

A sosit momentul să ne conversăm puţin şi cu autorităţile. Ministerul Justiţiei, Consiliul Concurenţei, Registrul Comerţului, Inspectoratul Teritorial de Muncă – toţi au ceva de spus despre concurenţa pe care S.R.L.-urile neautorizate o fac traducătorilor. Aşa că m-am gândit să deschid un mic chat cu ele.

Este perfect legal să te adresezi instituţiilor statului, dreptul de petiţionare fiind consfinţit de art. 51 din Constituţia României:

1. Cetăţenii au dreptul să se adreseze autorităţilor publice prin petiţii formulate numai în numele semnatarilor.
2. Organizaţiile legal constituite au dreptul să adreseze petiţii exclusiv în numele colectivelor pe care le reprezintă.
3. Exercitarea dreptului de petiţionare este scutită de taxă.
4. Autorităţile publice au obligaţia să răspundă la petiţii în termenele şi în condiţiile stabilite potrivit legii.


Conform art. 2 din Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activităţii de soluţionare a petiţiilor: “Prin petiţie se înţelege cererea, reclamaţia, sesizarea sau propunerea formulată în scris, ori prin poştă electronică, pe care un cetăţean sau o organizaţie legal constituită o poate adresa autorităţilor şi instutuţiilor publice centrale şi locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor şi ale celorlalte organe centrale, companiilor şi societăţilor naţionale, societăţilor comerciale de interes judeţean şi local, precum şi regiilor autonome.”

Tehnic vorbind, dacă vrei să scrii şi tu unei entităţi din administraţie, trebuie să respecţi câteva reguli care asigură reuşita întreprinderii:

- se comunică strict prin scrisoare cu confirmare de primire, singura care poate fi invocată în instanţă;

- sub nicio formă să nu te aştepţi să primeşti un răspuns serios dacă trimiţi e-mail: fie nu-ţi vor răspunde, fie nu vei avea ce face cu acel răspuns în cazul unui proces, e-mail-urile neavând forţă probatorie în absenţa semnăturii electronice (conform Legii 455/2001 privind semnătura electronică);

- solicitarea se exprimă clar, cu detaliile şi exemplificările de rigoare, ştiut fiind că răspunsul primit se adecvează punctului de vedere cerut, de aceea e bine să fie eliminate pe cât posibil echivocurile, aluziile şi subînţelesurile;

- petiţia se redactează pe hârtie A4, font Arial, 14, 2 rânduri;

- textul redactat trebuie în mod obligatoriu semnat, altfel este considerat hârtie igienică şi merge automat la coş.

Şi pentru că trebuie început de undeva, am început cu MJ. Textul trimis sună în felul următor:

Către Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti

Subsemnatul, eu, identificat cu Cartea de Identitate serie xx nr. xxxxxx, CNP xxxxxxxxxxxxx, în calitate de traducător autorizat pentru limba xxx cu Autorizaţia nr. xxxxx, aş dori să mă lămuriţi în privinţa unei situaţii existente actualmente în domeniul traducerilor autorizate din România.

Am luat cunoştinţă de cuprinsul Ordinului nr. 772 din 05.03.2009 privind stabilirea tarifelor pentru plata interpreţilor şi traducătorilor autorizaţi folosiţi de Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, de organele de urmărire penală, de instanţele judecătoreşti, de birourile notarilor publici, de avocaţi şi de executori judecătoreşti, publicat în Monitorul Oficial nr. 208 din 01.04.2009. Fac referire îndeosebi la tariful de 33,56 lei pagina, pe care normativa citată îl specifică la art. 1, litera b.

Doresc să ştiu dacă Ordinul nr. 772/2009 reglementează şi activitatea traducătorilor care lucrează cu SRL-urile ce prestează intermediere în traduceri şi care este modalitatea de calculare a preţului final în acest caz: SRL-urile sunt cele care îşi adaugă comisionul la preţul de 33,56 lei pagina, sau dimpotrivă traducătorul este cel care plăteşte din preţul de 33,56 lei pagina un comision negociat cu firma de intermediere?

În măsura în care preţurile practicate de SRL-uri neautorizate conform Legii 179/1998 nu sunt cele din Ordinul nr. 772/2009 (şi practica demonstrează că aceste societăţi comerciale fac ceea ce se cheamă dumping), aş dori să mă informaţi dacă se poate vorbi în acest caz de concurenţă neloială şi/sau de evaziune fiscală. De asemenea, respectând libertatea activităţilor comerciale prestate de SRL-uri, vă rog să-mi spuneţi care sunt consecinţele la care se expune un traducător autorizat care încalcă Ordinul nr. 772/2009 practicând în raport cu aceste entităţi un preţ preferenţial.

Traducător autorizat,
eu acasa
17 septembrie 2009


Ce cred eu?

Personal, cred că preţul impus de minister prin Ordinul nr. 772/2009 vizează TOATE TRADUCERILE AUTORIZATE. O reglementare care să dorească să normeze numai o parte a pieţei e o aberaţie. Mă uit la notari, care taxează pentru legalizarea traducerii la fel toate documentele, şi cred că noi, traducătorii, trebuie să facem la fel. Ideea unei ingerinţe bazate pe libertatea comercială a S.R.L.-urile mi se pare neavenită. Aştept deci de la Minister să-mi confirme punctul de vedere, adăugând eventual că S.R.L.-urile nu sunt abilitate să intervină nicicum în acest caz.

Ce se poate însă întâmpla?

Se prea poate ca funcţionarul de la MJ să-mi spună că totul e ok, că e dreptul traducătorului să lucreze cu cine vrea el, la orice preţuri, exceptând situaţia în care lucrează, nu-i aşa?, cu Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justiţiei şi Libertăţilor Cetăţeneşti, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, Direcţia Naţională Anticorupţie, organele de urmărire penală, instanţele judecătoreşti, birourile notarilor publici, avocaţi şi executori judecătoreşti. Interpretarea asta s-a generalizat, am văzut-o inclusiv pe site-ul UNTAR. Caz în care nu pierd nimic, ci obţin remiză, pentru că urmează să contactez şi alte instituţii abilitate să dea o opinie avizată. Şi nu ştiu de ce, am ca o presimţire că acestea se vor bate cap în cap, sub ochii mei mari şi uimiţi de copil.

Concursul UE pentru tineri traducatori a ajuns la cea de-a treia editie

Cel de-al treilea concurs Juvenes Translatores adresat liceelor din UE debuteaza astazi cu deschiderea perioadei de înregistrare. "Juvenes Translatores", adica "tineri traducatori" în limba latina, vor avea ocazia sa-și dovedeasca îndemânarea la traducerea unui text într-o limba la alegerea lor și sa câștige un premiu. Concursul care se
bucura de tot mai multa popularitate se va desfașura potrivit acelorași reguli care s-au dovedit a fi deosebit de reușite în decursul celor doua ediții anterioare. Toate liceele care doresc sa participe la concurs se pot înregistra de la 1 septembrie pâna la 20
octombrie.

Detalii >>>>>

vineri, 18 septembrie 2009

Regulamentul de punere în aplicare a Legii nr. 178/1997

Regulament

din 27-07-2005 de aplicare a Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de C.S.M., de Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa I.C.C.J., P.N.A., de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de executori judecatoresti, cu modificarile si completarile ulterioare aduse prin Legea nr. 281/2004 si prin O.G. nr. 11/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 110/2005

Publicat in Monitorul Oficial nr. 745 partea I din 16.08.2005

Aprobat prin Ordin nr. 1054 din 2005


CAP. 1. Autorizarea interpretilor si traducatorilor


ART. 1

Autorizarea interpretilor si traducatorilor care pot efectua traduceri pentru Consiliul Superior al Magistraturii, Ministerul Justitiei, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul National Anticoruptie, organele de urmarire penala, instantele judecatoresti, birourile notarilor publici, avocati si executori judecatoresti se face in conditiile prevazute la art. 3, 31 si 4 din Legea nr. 178/1997, modificata si completata prin Legea nr. 281/2004 si prin Ordonanta Guvernului nr. 11/2005, aprobata cu modificari prin Legea nr. 110/2005, denumita in continuare Lege.


ART. 2

Cererea de autorizare ca interpret si traducator, insotita de actele doveditoare privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3 sau la art. 31 alin. (1) si (2) din Lege, se adreseaza ministrului justitiei.


ART. 3

(1) Cererea de autorizare, insotita de actele care dovedesc indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3 sau la art. 31 alin. (1) si (2) din Lege, se depune la Registratura unica a Ministerului Justitiei. Verificarea indeplinirii conditiilor legale si emiterea autorizatiilor se realizeaza de Directia publicitate mobiliara, notari publici, executori, traducatori si interpreti din cadrul Ministerului Justitiei, denumita in continuare directia de specialitate.

(2) In situatiile prevazute la art. 31 din Lege, directia de specialitate va verifica documentele emise/eliberate de autoritatea competenta din statul membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European de origine ori de provenienta a strainului.

(3) In cazul in care exista dubii cu privire la aceste documente, directia de specialitate va solicita punctul de vedere al Directiei integrare europeana, cooperare euroatlantica si programe sau al Directiei drept international, cooperare judiciara si afaceri juridice externe.

(4) In cazul in care va fi necesar se va contacta autoritatea straina indicata pe document pentru a confirma/infirma valabilitatea acestuia.

(5) In situatiile prevazute la art. 31 alin (2) din Lege, diploma de licenta sau echivalenta va fi recunoscuta de catre Centrul National de Recunoastere si Echivalare a Diplomelor din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetarii.

(6) Strainul, cetatean al unui stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European, va face dovada stabilirii in Romania cu carnetul de identitate sau cu legitimatia de sedere temporara.


ART. 4

(1) Interpretii si traducatorii sunt autorizati prin Ordin al ministrului justitiei, la propunerea directiei de specialitate, in termen de cel mult 60 de zile de la data prezentarii de catre solicitant a tuturor documentelor care fac dovada indeplinirii conditiilor legale.

(2) Traducatorii si interpretii autorizati sunt obligati sa raspunda la solicitarile instantelor judecatoresti si ale organelor de urmarire penala. Absenta nejustificata la doua solicitari in termen de un an atrage incetarea calitatii de traducator si interpret.

(3) In cazul in care solicitantul nu indeplineste conditiile prevazute de Lege sau cererea formulata nu este insotita de actele doveditoare, Ministerul Justitiei, prin directia de specialitate, comunica persoanei interesate refuzul de autorizare sau, dupa caz, necesitatea completarii dovezilor impuse de Lege.

(4) Ordinul ministrului justitiei privind autorizarea ca traducator si interpret se poate emite individual sau pentru mai multe persoane, in raport cu volumul cererilor primite.

(5) In cazul pierderii, furtului sau al deteriorarii autorizatiei de traducator si interpret, la cererea titularului autorizatiei, directia de specialitate va elibera un duplicat al acesteia. Solicitantul va depune anexat la cererea sa o declaratie pe propria raspundere in care va indica motivul solicitarii.

(6) In vederea eliberarii duplicatului, pe langa cererea formulata in acest sens, solicitantul va depune urmatoarele documente:

a) in cazul autorizatiei deteriorate sau pierdute:

- dovada achitarii anuntului de declarare a nulitatii autorizatiei intr-un cotidian de larga circulatie;

b) in cazul autorizatiei furate:

- dovada achitarii anuntului de declarare a nulitatii autorizatiei intr-un cotidian de larga circulatie;

- copia certificata pentru conformitate de pe reclamatia facuta la politie.

(7) In continutul duplicatului se va reproduce integral cuprinsul autorizatiei de traducator si interpret, iar in locul semnaturii originale se vor mentiona numele de familie si prenumele semnatarului. Pe duplicat vor figura: mentiunea "DUPLICAT", data eliberarii acestuia, stampila organului emitent, numele, prenumele si semnatura reprezentantului acestuia. Duplicatul are aceeasi forta probanta ca si originalul.


ART. 5

(1) In vederea indeplinirii obligatiei prevazute la art. 6 1 din Lege, in termen de 60 de zile de la data autorizarii, interpretii si traducatorii vor depune la tribunalul in circumscriptia caruia domiciliaza cererea de inregistrare, la care vor atasa autorizatia de traducator si interpret, in original si in copie, specimenul de semnatura si modelul stampilei. Acestia pot desfasura activitatea de traducator si interpret in circumscriptiile tuturor tribunalelor.

(2) La comunicarea autorizatiei, interpretilor si traducatorilor li se vor aduce la cunostinta obligatia prevazuta in art. 4 alin. (2), precum si sanctiunea neindeplinirii acesteia.

(3) Inregistrarea traducatorilor si interpretilor autorizati se va efectua intr-un registru special tinut de un grefier delegat in acest scop de presedintele tribunalului.

(4) "Registrul traducatorilor si interpretilor autorizati de catre Ministerul Justitiei" va contine urmatoarele rubrici: numarul curent, numele si prenumele traducatorului si interpretului, data inregistrarii, numarul autorizatiei si data eliberarii, limba straina/limbile straine pentru care este autorizat ca traducator si interpret, codul numeric personal, domiciliul sau resedinta, numarul de telefon, adresa de e-mail. Registrul se va putea tine pe suport hartie si/sau in format electronic.

(5) Pe versoul autorizatiei grefierul delegat va face mentiunea: "Inregistrat la Tribunalul .................. sub numarul .................., la data de ..................", pe care o va semna si o va stampila.

(6) Persoanele prevazute la art. 31 alin. (3) si (5) din Lege, pentru a presta activitate de traducator si interpret, vor fi inregistrate, la cerere, de Ministerul Justitiei si de tribunalul in circumscriptia caruia isi au domiciliul sau resedinta, intr-un registru separat denumit "Registrul traducatorilor si interpretilor autorizati intr-un stat membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European". Acest registru va contine, dupa caz, aceleasi rubrici ca registrul prevazut la alin. (4), precum si o rubrica privind numarul si data luarii in evidenta la Ministerul Justitiei. Traducatorii si interpretii prevazuti la art. 31 alin. (3) si (5) din Lege pot desfasura activitatea in circumscriptiile tuturor tribunalelor.

(7) Cererea adresata ministrului justitiei, respectiv presedintelui tribunalului, va cuprinde: numele si prenumele solicitantului, domiciliul sau resedinta, numarul de telefon, precum si limba in si din care este autorizat sa efectueze traduceri.

(8) Cererea adresata ministrului justitiei va fi insotita de urmatoarele acte:

a) traducerea legalizata a atestatului de traducator si interpret in specialitatea stiinte juridice, eliberat de autoritatea competenta din statul membru al Uniunii Europene sau apartinand Spatiului Economic European de origine ori de provenienta, supralegalizata sau cu apostila autoritatii competente, dupa caz;

b) copia pasaportului, pentru cetateanul strain care nu s-a stabilit in Romania;

c) copia carnetului de identitate sau a legitimatiei de sedere temporara, pentru cetateanul strain stabilit in Romania.

(9) Cererea adresata presedintelui tribunalului va fi insotita de dovada luarii in evidenta la Ministerul Justitiei, de specimenul de semnatura si de modelul stampilei.

(10) Cererea insotita de actele doveditoare se poate depune personal sau prin posta.

(11) In cazul in care interpretii si traducatorii isi schimba numele, domiciliul, resedinta sau numarul de telefon, au obligatia sa aduca la cunostinta aceasta situatie, in termen de 60 de zile de la data modificarii, Ministerului Justitiei si tribunalului unde sunt luati in evidenta. Dovada indeplinirii acestei obligatii se poate face cu recipisa de predare a scrisorii recomandate la oficiul postal sau cu un exemplar al comunicarii, inregistrat la Ministerul Justitiei si la tribunal.

(12) In situatiile in care interpretii si traducatorii autorizati au fost luati in evidenta la curtile de apel, in temeiul Legii nr. 281/2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei, curtile de apel vor transmite listele cuprinzand aceste persoane tribunalelor din circumscriptia lor.


ART. 6

(1) Directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei intocmeste listele cu interpretii si traducatorii autorizati, precum si cu cei prevazuti la art. 61 alin. (4) din Lege, pe care le comunica Consiliului Superior al Magistraturii, Inaltei Curti de Casatie si Justitie, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetului National Anticoruptie si curtilor de apel.

(2) Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie va comunica listele cu interpretii si traducatorii autorizati parchetelor din subordine.

(3) Curtile de apel vor transmite pe suport hartie sau in format electronic aceste liste tribunalelor si judecatoriilor din circumscriptiile lor.

(4) Listele se comunica, de asemenea, Ministerului Administratiei si Internelor, Uniunii Nationale a Notarilor Publici, Uniunii Nationale a Barourilor din Romania si Uniunii Nationale a Executorilor Judecatoresti, care le vor aduce la cunostinta, dupa caz, organelor de cercetare penala din subOrdine, birourilor notarilor publici, barourilor de avocati si birourilor de executori judecatoresti.

(5) Instantele judecatoresti vor solicita Ministerului Justitiei traducatori si interpreti autorizati pentru limbile straine care nu figureaza pe listele curtii de apel in circumscriptia carora functioneaza.

(6) Listele cuprinzand traducatorii si interpretii autorizati si inregistrati la tribunale vor fi tinute de grefa fiecarei instante, la dispozitia completelor de judecata.

(7) Listele cuprinzand traducatorii si interpretii autorizati vor fi comunicate si Ministerului Finantelor Publice, in vederea impozitarii.


ART. 7

(1) Directia de specialitate din cadrul Ministerului Justitiei tine evidenta interpretilor si traducatorilor autorizati si a celor a caror autorizare a incetat, potrivit Legii, si actualizeaza listele, in functie de autorizarea unor noi persoane sau de incetarea calitatii de interpret si traducator autorizat si de modificarile de nume, domiciliu sau resedinta a traducatorilor si interpretilor autorizati.

(2) Listele actualizate se comunica organelor prevazute la art. 6.


CAP. 2 - Efectuarea de traduceri pe baza de Contract civil pentru prestari de servicii


ART. 8

(1) In scopul indeplinirii unor atributii date prin Lege in competenta lor, precum si pentru realizarea unor actiuni de cooperare internationala ori a unor manifestari stiintifice cu participare internationala, Ministerul Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul National Anticoruptie pot angaja, prin Contracte civile pentru prestari de servicii, interpreti, traducatori si societati care au in obiectul de activitate efectuarea de traduceri in si din limbi straine.

(2) Contractul civil pentru prestari de servicii se incheie intre ordonatorul principal de credite si traducator si interpret sau societatea care are in obiectul de activitate efectuarea de traduceri in si din limbi straine.

(3) Competenta incheierii Contractelor civile pentru prestari de servicii prevazute la alin. (1) se deleaga directorilor (sefilor de sectii) care solicita traducerea, potrivit atributiilor directiei (sectiei) lor, prin Ordin al ministrului justitiei, al secretarului general al Consiliului Superior al Magistraturii, al procurorului general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, precum si al procurorului general al Parchetului National Anticoruptie, dupa caz.

(4) Clauzele care determina stabilirea valorii prestatiei trebuie convenite, pe cat posibil, dupa criteriul evitarii cheltuielilor inutile, prin selectia timpilor de efectuare a traducerilor, fara ca prin aceasta sa se inlature cerintele privind calitatea si celeritatea.

(5) Pentru valabilitatea Contractului civil pentru prestari de servicii se cer avizele Directiei economice si Directiei contencios din cadrul Ministerului Justitiei.


ART. 9

Selectarea interpretilor si a traducatorilor se face de catre beneficiarii prestatiei, numai dintre persoanele autorizate in acest scop si inregistrate la tribunale.


ART. 10

(1) Pentru traducerea lucrarilor privind cooperarea judiciara internationala, pentru asigurarea traducerii sau interpretarii necesare actiunilor de cooperare internationala, precum si pentru actiuni de protocol international, Directia drept international, cooperare judiciara si afaceri juridice externe ori, dupa caz, Biroul de presa, protocol si cooperare cu organizatii neguvernamentale poate selecta grupuri de traducatori autorizati sau societati care au in obiectul de activitate efectuarea de traduceri in si din limbi straine, in special pentru limbile folosite frecvent, cu care sa coopereze in mod uzual in beneficiul calitatii si al celeritatii.

(2) Contractele civile pentru prestari de servicii, in situatiile prevazute la alin. (1), pot fi incheiate pe grupuri de traducatori, pe categorii de lucrari si/sau pe perioade, urmand a se respecta toate celelalte conditii de fond si de forma stabilite de Lege.


ART. 11

Dupa efectuarea prestatiei pentru care a fost incheiat contractul civil pentru prestari de servicii, beneficiarul prestatiei intocmeste un proces-verbal care se semneaza de acesta si de traducator si interpret sau de reprezentantul societatii care are in obiectul de activitate efectuarea de traduceri in si din limbi straine, care a efectuat prestatia.


ART. 12

(1) Calculul valorii si plata prestatiei efectuate de traducator si interpret sau de societatea care are in obiectul de activitate efectuarea de traduceri in si din limbi straine se fac de catre Directia economica din cadrul Ministerului Justitiei sau de catre compartimentul de specialitate corespunzator din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii, Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetului National Anticoruptie, dupa caz, pe baza contractului civil pentru prestari de servicii si a procesului-verbal, completate cu datele necesare privind intinderea si conditiile efectuarii prestatiei, comunicate de beneficiarii prestatiilor.

(2) Valoarea prestatiei se stabileste in baza tarifelor prevazute prin Ordin comun al ministrului justitiei si al ministrului finantelor publice, plata urmand a se face in termen de cel mult 15 zile de la depunerea documentatiei, daca prin contractul civil pentru prestari servicii nu se prevad alte conditii.


ART. 13

Consilierii juridici din cadrul Directiei drept international, cooperare judiciara si afaceri juridice externe desemnati de ministrul justitiei vor supralegaliza, la cerere, semnaturile traducatorilor actelor judiciare sau notariale estimate a produce efecte in strainatate.


ART. 14

Interpretii si traducatorii autorizati, precum si interpretii si traducatorii angajati ai societatilor care au in obiectul de activitate efectuarea de traduceri in si din limbi straine, care se deplaseaza in alta localitate decat cea de domiciliu pentru efectuarea lucrarilor solicitate de Ministerul Justitiei si de Consiliul Superior al Magistraturii, beneficiaza de cheltuieli de transport, cazare si diurna, potrivit dispozitiilor legale aplicabile in unitatile bugetare.


CAP. 3 - Efectuarea de traduceri la solicitarea instantelor judecatoresti, a parchetelor de pe langa acestea si a organelor de cercetare penala


ART. 15

(1) Instantele judecatoresti, parchetele de pe langa acestea si organele de cercetare penala utilizeaza interpreti si traducatori in conditiile stabilite de Codul de procedura penala sau de Codul de procedura civila, de Legea nr. 189/2003 privind asistenta judiciara internationala in materie civila si comerciala, de Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciara internationala in materie penala, precum si in conditiile stabilite de tratatele internationale ratificate de Romania, folosind tarifele prevazute prin Ordin comun al ministrului justitiei si al ministrului finantelor publice.

(2) Desemnarea interpretilor si a traducatorilor de catre organele prevazute la alin. (1) se face dintre persoanele autorizate, prevazute in listele intocmite potrivit art. 5 din lege, prin incheiere sau prin ordonanta, dupa caz. Prin aceeasi incheiere sau ordonanta se stabilesc: obiectul prestatiei, termenul, conditiile de efectuare a acesteia, tariful aplicabil, precum si alte elemente necesare efectuarii lucrarii.

(3) Onorariul cuvenit se va stabili, dupa prestarea serviciului solicitat, printr-o noua incheiere sau, dupa caz, ordonanta.

(4) Organele prevazute la alin. (1) vor comunica in scris, in mod explicit, persoanei desemnate potrivit alin. (2) serviciile solicitate, dupa cum urmeaza:

a) felul prestatiei: interpretare sau traducere, dupa caz;

b) limba straina din care sau in care urmeaza a se efectua prestatia, cu specificarea limbii straine, potrivit diferentierilor prevazute la art. 7 din lege. Sunt considerate limbi straine de circulatie internationala, in sensul prezentului Regulament, limbile engleza, franceza, germana, spaniola si rusa;

c) pentru interpreti: locul unde urmeaza a fi efectuata prestatia, data si ora de incepere a acesteia;

d) pentru traducatori: locul si termenul de predare a traducerii, precum si numarul de pagini de tradus;

e) locul si intervalul orar in care poate avea acces la dosarul cauzei in vederea documentarii;

f) orice alte informatii considerate ca fiind necesare traducatorului si interpretului, cum ar fi: activitatea la care va participa (prezentarea materialului de urmarire penala; luarea declaratiei, confruntarea etc.), natura cauzei.

(5) In cazul infractiunilor flagrante sau cand activitatea se desfasoara in afara programului normal de lucru, instantele judecatoresti, parchetele de pe langa acestea si organele de cercetare penala pot face comunicarea prevazuta la alin. (4) catre persoanele desemnate ca interpreti si traducatori, dupa caz, in vederea indeplinirii prestatiei solicitate, prin orice mijloace rapide de comunicare cu valoare doveditoare.


ART. 16

(1) Efectuarea prestatiei de catre interpret si traducator, precum si valoarea acesteia, stabilita potrivit Ordinului comun al ministrului justitiei si al ministrului finantelor publice, se consemneaza de instanta de judecata in incheierea de sedinta sau, dupa caz, de organul de urmarire penala, in ordonanta.

(2) O copie a actelor prevazute la alin. (1), conforma cu originalul, va fi trimisa, prin grija instantei sau, dupa caz, a organului de urmarire penala, compartimentului economico-administrativ al tribunalului sau al parchetului de pe langa acesta din circumscriptia teritoriala in care isi are sediul instanta sau organul de urmarire penala la care s-a efectuat prestatia, in vederea efectuarii platii.


ART. 17

(1) Interpretii si traducatorii care se deplaseaza in alta localitate decat cea de domiciliu pentru efectuarea lucrarilor solicitate de instantele judecatoresti, de parchetele de pe langa acestea si de organele de cercetare penala au dreptul la restituirea cheltuielilor de transport, intretinere, locuinta si a altor cheltuieli necesare, potrivit prevederilor Codului de procedura penala.

(2) In cadrul procesului civil se vor aplica traducatorilor si interpretilor autorizati dispozitiile Codului de procedura civila.


ART. 18

Utilizarea interpretilor si a traducatorilor de catre notari publici, avocati sau executori judecatoresti, in scopul exercitarii profesiei, se efectueaza in conditiile prevazute de actele normative care reglementeaza activitatile acestor categorii de profesii.


ART. 19

Prevederile Ordinului ministrului justitiei nr. 233/C/1996 pentru completarea Regulamentului de punere in aplicare a Legii nr. 36/1995, adoptat prin Ordinul ministrului justitiei nr. 710/C/1995, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 37 din 21 februarie 1996, cu modificarile si completarile ulterioare, in masura in care nu contravin prevederilor prezentului regulament, vor putea fi aplicate.


ART. 20

(1) Legalizarea semnaturii traducatorilor se taxeaza potrivit actelor normative privind taxele notariale de timbru si timbrul judiciar, iar onorariile cuvenite notarilor publici care folosesc traducatori autorizati, angajati in cadrul birourilor, vor fi cele stabilite de Uniunea Nationala a Notarilor Publici si aprobate de ministrul justitiei, potrivit legislatiei notariale.
(2) Plata prestatiilor traducatorilor autorizati, efectuate la cererea persoanelor interesate, va fi suportata de cei care le-au solicitat, pe baza de negociere.


ART. 21

Pentru relatia cu Inalta Curte de Casatie si Justitie se incheie un document distinct.

joi, 17 septembrie 2009

Ciobanu Elena (engleza si franceza)

Informaţii generale:

Personalitate juridică: persoană fizică autorizată
Vârsta: 28 ani
Sexul: feminin
Adresa e-mail: ileana_ciobanu@yahoo.com, ciobanu.ileana@gmail.com

Telefon mobil: +4-0721-918.033
Telefon fix: +4-0332-444.408
Adresa poştală: B-dul T. Vladimirescu nr. 7, bl. P11, sc.B, et.1, ap. 1
Localitatea: Iasi
Ţara: Romania


Descriere generală:

Traducator autorizat de Ministerul Justitiei pentru engleza si franceza din 2005
Experienta de 4 ani in domeniul traducerilor
O medie de 250-300 pagini traduse lunar (pagina de traducere tinta de 300 cuvinte)
Experienta in domenii diverse: economic, juridic, medical, educatie, tehnic, documente oficiale.
Experienta de 4 ani ca interpret de limba engleza (interpretare simultana si consecutiva)

Sworn translator, authorized by the Ministry of Justice for English and French since 2005
4 years experience in the field of translations
An average of 250-300 pages translated per month (target language translation page of 300 words)
Experience in different fields: economic, legal, medical, education, technical, official documents.
4 years experience as English interpreter (simultaneous and consecutive interpreting)
Limbi / Sensuri de traducere:


Engleza-romana
Romana-engleza
Franceza-romana
Romana-franceza
Engleza-franceza
Franceza-engleza


Atestate şi autorizaţii de traducere:

Autorizatie nr. 13109 eliberata de Ministerul Justitiei in 2005 pentru limbile Engleza si Franceza
Certificat Cambdridge - nivel Proficiency


Domenii de specializare:

Engleza : general, economic, medical, juridic, documente oficiale
Franceza: general, economic, documente oficiale, medical, juridic


Servicii oferite:

Engleza :
- traducere si retroversiune
- interpretariat simultan(la casti) sau consecutiv
- corectura
Franceza:
- traducere si retroversiune


Preţuri:

Preturi negociabile, in functie de gradul de dificultate si timpul de executare.


Studii/ Experienţă / Proiecte recente:

Universitatea Al.I. Cuza Iasi- Facultatea de Litere (sectia Engleza-Franceza)
Universitatea Al.I. Cuza Iasi- Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor -Master Managementul Resurselor Umane
2 ani experienta ca profesor de limba engleza
Angajare 4 ani la un birou de traduceri
Interpretariat consecutiv engleza-romana/romana-engleza in cadrul unui proces de arbitraj in Zurich, Elvetia- iunie 2008
Interpretariat simultan engleza-romana/romana-engleza la seminarul 'Principiile Generale ale Legii Comunitare' organizat de TAIEX- Barlad, martie si mai 2008
Interpretariat consecutiv engleza-romana/romana-engleza in cadrul conferintei “EMAS” organizata de Camera de Comert si Industrie Iasi, 31 august 2009.


Programe utilizate:

Microsoft Word
Trados
Dictionare de specialitate
Resurse on-line

Cum să închizi un S.R.L. care intermediază traduceri autorizate. Sau pe toate (episodul 2)

Patru negri mititei

Vezi episodul 1 aici.

Nu ştiu dacă să mă bucur sau să zic pisici, treaba e că deja unul dintre birouri a închis. Oarecum, nu total, numai un pic. Să mă explic. Este vorba despre Biroul 3. Reflectasem zilele acestea de unde să încep (fiind evident că pentru face ceva, întotdeauna trebuie să te resemnezi prin a începe mai înainte de a sfârşi, iar nu invers, deşi e evident că sfârşitul e cel care ne preocupă, şi nu începutul). Şi mi-am zis să mă arunc ca o ghiulea acolo unde e mai şubred, fix la nenea avocatul în vatră. Dacă prind în treacăt şi răstorn ceaunul cu apa pentru mămăligă, cu atât mai bine. Aşa că într-o primă etapă i-am conceput o scrisorică pentru mai marii din Barou, să aibă cu ce-şi umple activitatea până le dau drumul juzii în instanţă. Povestea e următoarea, v-o dau mai mult de ciudă, că mi-am bătut capul cu ea, acum a devenit tardiv de târzie, vorba poetului, şi nu cred c-o s-o puteţi folosi, e prea rară pleaşca unui avocat care cântă la două mâini (birou + sereleu):

În atenţia Baroului-din-judeţul-meu-şi-doar-al-meu

Sesizare,

Subsemnatul, eu, în calitate de traducător autorizat de către Ministerul Justiţiei cu Autorizaţia nr. xxx, doresc să aduc la cunoştinţă următoarele fapte a căror gravitate vă las s-o evaluaţi dumneavoastră:

Dl. B. B. Luşu, de profesie avocat, cu Biroul deschis la adresa str. Pleaşca, nr. oarecare din Oraş, judeţul Cluj, administrează concomitent societatea comercială Şpaga Forever S.R.L., cu numărul de înregistrare la Registrul Comerţului Jxx/xxxx/xxxx, cod fiscal xxxxxxxx, care funcţionează la aceeaşi adresă, în cadrul aceluiaşi spaţiu. După cum se ştie, conform art. 14, Legea 51/1995 privind organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, această ocupaţie este incompatibilă cu exercitarea faptelor de comerţ.

Mai mult decât atât, una din activităţile S.C. Şpaga Forever S.R.L., administrată de dl. avocat B. B. Luşu este intermedierea traducerilor autorizate (cumpărarea serviciilor de traducere autorizată de Ministerul Justiţiei în scopul revinderii lor la beneficiar) prin utilizarea de publicitate frauduloasă (afişaj care derutează consumatorul care crede în mod greşit că S.C. Şpaga Forever S.R.L. ar fi autorizată să facă traduceri juridice şi ar avea vreo responsabilitate în faţa legii pentru calitatea acestor traduceri). Considerăm că acest comportament este nedemn pentru un om al legii şi aduce deservicii reale traducătorilor autorizaţi care-şi desfăşoară activitatea ca persoane fizice autorizate sau în cadrul societăţilor civile profesionale, conform Legii nr. 178/1997 privind autorizarea şi plata traducătorilor şi interpreţilor.

Vă rog să luaţi atitudine în privinţa acestei situaţii neplăcute, în vederea intrării în legalitate.

Cu respect,
Tot eu


10. Gata, m-am autoevaluat, am scris o compunerică de nota 10. Mă duc în dimineaţa asta să le fac nişte poze, au un banner cât un cearşaf matrimonial în care încapi cu amantă cu tot şi o firmă luminoasă, un ansamblu cât se poate de nimerit de imortalizat şi trimis în diferite locuri. Ajung acolo şi, când bag mâna în scorbură, ia pupăza de unde nu-i. Locul gol. Urme de dibluri în zid. Totul curat, cinstit, legal, impecabil. Păi să nu zici cu năduf: pisici? Unde s-a mai pomenit aşa ceva? O, zei ai traducerilor, de ceeeee?

Mi-am mai revenit niţel peste câteva ceasuri, după ce am trimis în recunoaştere un-prieten-care-avea-ceva-de-tradus. I-au zis pur şi simplu să aducă actele şi să le lase acolo, că se ocupă ei de traduceri. Am priceput, stăm pe burtă, dar tot mai facem un ban acolo de-un cafei, de-un prezervativ. Acum stau şi învârt o monedă în aer, să văd ce iese: cap sau pajură. Cap: pun mâna pe telefon şi-i explic avocăţelului care sunt ilegalităţile pe care le face, îi sugerez isteric să şadă pe fundul din dotare, să nu ia în tragic partea cu greva magistraţilor, să profite de perioada de frecangeală ca să studieze noile coduri. Dacă nu, îi trimit într-o zi un “client” şi-l umplu de bube cu Garda Financiară şi Parchetul. Pajură: sar peste partea cu telefonul. Moneda se învârte titirez prin aer, urmează să pice dintr-un moment într-altul. Am emoţii. Voi nu?

marți, 15 septembrie 2009

S.I.P.

Sistema de Información Poblacional - sistem de informatie a populatiei

luni, 14 septembrie 2009

OG nr. 4/2009, Ordonanta pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 128/2000

OG nr. 4/2009, Ordonanta pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de catre Ministerul Administratiei si Internelor

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 60 din 30/01/2009

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. I pct. IV. 2 din Legea nr. 306/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Ordonanta Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de catre Ministerul Administratiei si Internelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 570/2002, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: "Art. 1 - (1) Pentru serviciile prestate catre persoanele fizice si/sau juridice de Ministerul Administratiei si Internelor prin unitatile, institutiile si structurile din subordine se instituie taxele prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta."
2. Anexa se inlocuieste cu anexa la prezenta ordonanta.

Art. II
Ordonanta Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de catre Ministerul Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 570/2002, cu modificarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege.

Art. III
Prezenta ordonanta intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA (Anexa la Ordonanta Guvernului nr. 128/2000) - LISTA cuprinzand serviciile prestate catre persoanele fizice si/sau juridice de Ministerul Administratiei si Internelor prin unitatile, institutiile si structurile din subordine si taxele percepute pentru desfasurarea acestor activitati

[...]

33. Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor fizice

Cuantum taxa lei in regim normal: 22

Actele normative in baza carora se efectueaza prestatiile reglementate: Ordonanta Guvernului nr 66/1999, pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, aprobata prin Legea nr 52/2000, cu modificarile ulterioare art 2

35. Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor juridice si in cazul reprezentarii titularului actului de catre un avocat

Cuantum taxa lei in regim normal: 44

Ordonanta Guvernului nr 66/1999, aprobata prin Legea nr 52/2000, cu modificarile ulterioare art 2

36. Inregistrarea cererii pentru aplicarea apostilei

Cuantum taxa lei in regim normal: 3

Ordonanta Guvernului nr 66/1999 aprobata prin Legea nr 52/2000, cu modificarile ulterioare art 2

duminică, 13 septembrie 2009

Cum să închizi un S.R.L. care intermediază traduceri autorizate. Sau pe toate (episodul 1)

Gata! E timpul să punem piciorul în prag. Până aici! Sunt un traducător autorizat care s-a săturat să audă de la intermediari că “nu e rentabil să te ocupi de traduceri”. Ras-le-bol! Nu mai vreau să mi se spună că nu există nicio legătură între creşterea preţului la intermediere şi creşterea preţului pentru traducătorul autorizat. Enough's enough! A venit vremea ca fiecare să se ocupe de ceea ce ştie el cel mai bine, care cu oile să rămână la oi, care cu vacile la vaci. Basta! Am lucrat cu vreo 6 birouri de traducere, mi-au făcut servicii pe termen scurt, dar cred că pe termen mediu-lung prestatorul autorizat are numai de pierdut din această coabitare. Nu zic, am cunoscut şi oameni de omenie, care muncesc din greu ca să câştige o pâine în economia de piaţă, dar cred că per total pehlivanii covârşesc numeric. Şi de unii, şi de alţii, e timpul să mă despart. Estoy arto!

Cum nu-mi place să las probleme nerezolvate în urmă, am luat decizia să le întrerup tuturor activităţile de intermediere în traduceri. N-am să-mi dau aere de fată mare spunând că nu-i bine ca cel care plimbă două acte să câştige cât cel care şi-a ros coatele în şcoală să înveţe limbi străine. E şi asta adevărat, însă nu genul acesta de judecată mă împinge să le declar război celor ce mi-au smântânit încasările. Celor care cred că lăcomia mă împinge să renunţ la colaboratorii mei, le transmit sincer că nu văd nicio culpă în a dori să câştigi ceea ce de drept ţi se cuvine. E una din dilemele pe care le-am rezolvat cu ani în urmă: nu mai cred că săracii sunt buni, iubitori, călduroşi, cum nici nu mai cred că bogaţii ar fi răi, lacomi şi cretini. Zilele trecute chiar îl auzeam pe un vecin de la scara cealaltă, discutând cu o baborniţă cum că de ce parchează unii drept în faţa uşii lor comune, că le ocupă locurile. În oraşul meu nu există o criză a locurilor de parcare, iar lângă blocul pe care îl împart cu ipochimenii în discuţie există un maidan de peste un hectar pe care poti organiza inclusiv rostogoliri cu maşina, s-o gâdili pe burtă, dacă ţi se năzare.

Când l-am mai auzit că va face “surprize”, gata, m-am autodeclarat învins la puncte, mi-am luat Fordul sub braţ şi m-am mutat treizeci de metri mai la hacana. Păi, ce mă fac dacă săracul, bunul, căldurosul om mi-l zgârie, el are o Dacie zombi-mumificată de prin ottocento, pot s-o fac sandwich cu drujba şi tot n-ajung la preţul reparaţiilor pe care ar trebui să le suport eu. Cum spuneam, binomul sărac-bogat nu mai are sens în aerul de mârlănizare generală. Plus că, dacă ne raportăm literal la Vieţile sfinţilor, sărăcia are haz numai dacă în prealabil eşti bogat şi donezi vila cu jacuzzi pentru opere de binefacere. Dar să vedem care sunt celelalte personaje ale acţiunii:

Biroul 1. Numit în continuare: “Biroul 1”. Serialul ăsta promite să aibă câteva episoade, caz în care e bine de ţinut minte de pe acum cu cine avem de-a face, ca în romanele-fluviu. Biroul 1 aparţine unei doamne care a făcut Facultatea de Drept. Deci e juristă. S-a ocupat o vreme de înfiinţări de societăţi comerciale. Cred că şi de desfiinţare. Într-o zi, cu mulţi ani în urmă, într-o perioadă legendară, s-a gândit să intermedieze traduceri autorizate. A pus pe picioare o afacere foarte bănoasă, de care-şi aduce aminte cu nostalgie de câteva ori pe zi, prilej cu care boscorodeşte Birourile 2, 3, ..., n. Între timp, piaţa subţiindu-se, a mai deschis şi un coafor-frizerie-epilator. În oraş mai există astfel de saloane, n-am cunoştinţă s-o boscorodească cineva pe tanti jurist-cosmetician-hairstylist. E drept, ma bărbieresc acasă şi mă autotund cu o comédie Philips care-şi face bine treaba. Am întrerupt colaborarea după ce mi-a tras o ţeapă de 250 de lei, cu câteva luni în urmă. Face evaziune fiscală, nu grozav de multă, dar face. Partea interesantă e că lucrează şi cu încheieri de legalizări în alb, chiar îmi propusese mecanismul, cu ceva vreme înainte de divorţul din afaceri. Partea proastă e că soţul multiplei întreprinzătoare lucrează în Poliţia Economică, fapt care va complica niţel lucrurile.

Biroul 2. Aparţine unei doamne, e proprietara unei clădiri pe care o închiriază câtorva magazine. Are şi ea un spaţiu în care se ocupă de xeroxuri şi de trimis faxuri. Într-o zi a descoperit că se poate ocupa şi de traduceri, dar dat fiind că n-a învăţat nicio limbă străină, a trebuit să se mulţumească cu exploatarea traducătorilor. Trist, dar face fiecare ce poate. Are un IQ de forrestgumpă, practic n-a izbutit să reţină în cele câteva luni în care am lucrat nici cum se taxează, nici care e preţul la traduceri. Într-o zi mi-a zis că a găsit un traducător care-i ia 7 lei pagina. Eu luam 12. Nu cred că lucrează cu încheieri de legalizări în alb, ar fi prea complicat. Dar în mod cert nu dă aproape niciodată bon de traduceri, pentru că impozitarea pe societatea ei se face după încasări, şi nu după profit. Fraudează deci grupa mare.

Biroul 3. Interesanţi şi ăştia. Se ocupă de consultanţă juridică, şi spre deosebire de Biroul 1 chiar se pricep. Jurişti vechi, cu influenţă, patronul e chiar consilier la primărie. Într-o zi s-au gândit că n-ar fi rău să intermedieze şi traduceri, având foarte multe relaţii cu străinii care-şi deschid afaceri în oraş. Aşa că şi-au scris pe geam: “Traduceri autorizate”. În materie de fraudă, nici usturoi n-au mâncat, nici prin contabilitate nu l-au trecut. Adică traducătorul este rugat să elibereze el factură pe întreaga sumă, iar comisionul este plătit “prieteneşte”. Legal vorbind, sunt deci nevinovaţi. Profund inocenti. Totuşi, mă deranjează să văd scris pe un geam “Traduceri autorizate”. La fel cum mă irită să văd “Câine rău” pe poarta unei curţi în care nu se află decât pisici. Cam aşa.

În cele din urmă, sperând că n-am uitat pe nimeni, vine Biroul 4. E o chestie supermişto. Stau ca lupul în dosul stânii când câinii îs plecaţi la discotecă si nu ştiu de unde să încep. E un asemenea ghem de ilegalităţi încât sigur ar constitui un deliciu pentru un procuror plictisit de indolenţa guvernului Boc faţă de criza din justiţie. Întâi de toate, SRL-ul este administrat de un avocat. Legea interzice asemenea apucături, ori te ocupi de procese de divorţ, ori eşti agenţie-imobiliară-birou-de-traduceri. Apoi, nenea avocatul nu dă niciodată, nici dacă-i ceri textual, bon fiscal pe traduceri. Nu el personal, are o fătuţă angajată care se uită tâmp la client şi-i zice că nu-i poate da. Pentru privire, nu face niciun efort. Scuza mi se pare însă elaborată: nu că nu vrea, nu poate să-i dea. Trebuie minte de avocat pentru jmecheria asta. Şi nu-i dă.

Ultimul personaj, dar sper că nu cel din urmă, sunt eu. Justiţiarul. Wyatt Earp. Robocop. Traduc tot, din orice pozitie. Traduc mai rapid decat umbra mea, fix ca Duffy Duck. Sau era cumva Lucky Luck? Poa' sa fie si ciocanitoarea Woody, eu oricum tastez mai ceva decat ea. Ce vreau? Să fac ceva ordine pe felia mea. Să se ocupe fiecare cu ce se pricepe, cu epilări inghinale, cu lichidări de societăţi, cu partaje în procese de divorţ. Ocupaţii nobile, care înalţă sufletul şi dau sens vieţii. Promit să mă ocup la randul meu strict de traduceri autorizate, şi să nu intermediez niciodată epilări inghinale, lichidări de societăţi şi partaje în procese de divorţ. Nu mă bag peste nimeni, şi am decis că nimeni nu se va mai băga peste mine. Cum? Urmează să explic. Deadline? Până-n Crăciun. În faţă, aventura! Poate am să reuşesc, poate mă vor răpune. Ciumegilor, vin peste voi!

I’ll be back, vorba lui Arnold!

Mihaela Onica - engleza, franceza

Traducator autorizat de Ministerul Justitiei pentru limbile engleza si franceza, efectuez traduceri si retroversiuni din toate domeniile precum si traduceri consecutive sau simultane.

Pentru detalii asupra tarifelor şi disponibilităţii, va rog să mă contactaţi la numărul de telefon sau la adresa de e-mail înscrise mai jos.
Mihaela Onica - traducator autorizat
Bucuresti
tel. 0732.710.878 sau 0745.28.62.19
e-mail: elena.mihaela.onica@gmail.com

Sanda Iuliana (engleza, franceza)

INFORMAŢII PERSONALE

Nume: SANDA IULIANA
Adresă: Str. Logofat Stanciu Mihoveanu, Bl. A21, Sc.A, Ap. 6, Mioveni, Jud. Arges, 115400.
Telefon: 0727415527, 0746009514.
E-mail: iuliana.sanda@yahoo.com
Naţionalitate: Romana
Data naşterii: 12.04.1986

EXPERIENŢĂ
PROFESIONALĂ:

• Perioada: 21.07.2008- 15.01.2009
• Numele şi adresa angajatorului: SC. BUILDING ASTROM S.R.L., Bd.ul Petrochimistilor, Bl. B4, Sc. D, Pitesti.
• Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Constructii civile si industriale
• Funcţia sau postul ocupat: Traducator- translator Engleza- Franceza.
• Principalele activităţi şi responsabilităţi: Traducerea tuturor documentelor si ofertelor tehnice primite de companie, din limbile engleza si franceza in limba romana si viceversa, sa insotesc pe santier reprezentantii firmei la intalnirile cu strainii, in vederea discutarii problemelor aparute in timpul constructiei si sa fiu translatorul acestora, sa particip la sedintele dintre directorii firmei si straini, pentru discutarea diverselor aspecte ale colaborarii dintre acestia, etc.

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

• Perioada: In prezent, urmez cursurile de master ale Universitatii din Craiova, Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor, master numit Analiza si Evaluarea Financiara a Organizatiilor.
• Perioada: 2008-2005
Universitatea din Pitesti, Facultatea de Litere, domeniul LIMBI MODERNE APLICATE, specializarea LIMBI MODERNE APLICATE, ENGLEZA si FRANCEZA.
• Perioada: 07.04.2008- 25.04.2008
Stagiu de practica in cadrul SC. EURIAL INVEST S.R.L., Concesionar Peugeot, Pitesti.
• Perioada: 2005-2001
Grup Scolar "Ion Cantacuzino" Pitesti, profil Filologie, specializare Limbi Straine.
• Perioada: 2001- 1993
Scoala Nr. 1 " Liviu Rebreanu", Mioveni.

AUTORIZATII, DIPLOME SI PARTICIPARI

• Autorizatia de traducator si interpret pentru limbile Engleza si Franceza, Nr. 23627, eliberata de catre Ministerul Justitiei, la data de 17/11/2008.
• Diploma pentru Premiul al III-lea, din cadrul Universitatii din Pitesti, Facultatea de Litere, Catedra de Limbi Straine Aplicate, pentru lucrarea stiintifica sustinuta in ziua de 21 mai 2008 la Sesiunea Anuala de Comunicari Stiintifice ale Studentilor.
• Participarea la Conferinta Internationala EDU- WORLD 2006, organizata la Pitesti, in perioada 01-03 Iunie 2006, intitulata " Education Facing Contemporary World Issues".

APTITUDINI ŞI COMPETENŢE
PERSONALE:
• Profesionalism
• Seriozitate
• Talent
• Entuziasm
• Originalitate
• Perseverenta
• Capacitate de concentrare si efort intelectual sustinut
• Ambitie
• Incredere
• Spirit de echipa si disciplina
• Remarcabile performante de comunicare si socializare.

Limba maternă: Limba Romana.
Limbi străine cunoscute: Limba Engleza ( citit, scris, vorbit) Excelent.
Limba Franceza ( citit, scris, vorbit) Excelent.
Limba Germana ( citit, scris, vorbit) Incepatoare.

Aptitudini şi competenţe
Sociale:
• Faptul ca am lucrat ca traducator- translator m-a ajutat foarte mult sa- mi imbunatatesc performantele de comunicare, mai ales pentru ca munca desfasurata in acest domeniu este strans legata de acest aspect. Nu poti fi un bun translator daca nu comunici si socializezi foarte bine, asta lasand la o parte bagajul infinit de cunostinte deja dobandit si perfectionat continuu.

Aptitudini şi competenţe
Tehnice:
• Operare PC, Microsoft Office.

Permis de conducere: Categoriile A si B, eliberat la data de 17.07.2006.

INFORMAŢII SUPLIMENTARE
ANEXE: Anexez Autorizatia de traducator si interpret numarul 23627.

Tatiana Olescu (franceză / italiană)

Mă numesc OLESCU TATIANA. Am absolvit facultatea de Litere, specializarea limbi străine – franceză / italiană – din cadrul Universităţii “Ovidius” Constanţa.

Sunt traducător autorizat de limba italiană şi franceză conform Autorizaţiei nr. 2098 din 23 iulie 1999 preschimbată sub numărul 2098 din 29 septembrie 2005 eliberată de Ministerul Justiţiei din România.

Traduc din orice domeniu: medicină, industrie, contabilitate, drept, acte personale, acte de societate, acte medicale, acte juridice.

De-asemenea ofer servicii de interpretareat în cazul întâlnirilor de afaceri cu oameni din Italia (vânzare – cumpărare terenuri, schimb de experienţă, programe de finanţare, proiecte de afaceri, programe şcolare, investiţii etc.)

Sunt o persoană punctuală, serioasă, deschisă la colaborare.


Tarife negociabile

Mulţumesc

Tel. 0341 176 960
0726 081 897
0770 524 869
E-mail: olescutatiana@yahoo.com
Constanţa

sâmbătă, 5 septembrie 2009

Glosar juridic general spaniol

asunto – chestiune, problemă, afacere

auditor – auditor, revizor (contabil)

banquillo – banca acuzaţilor

borrador de la Ley – proiect de lege

cabida – suprafaţă, întindere

capítulos de acusación/cargo – capete de acuzare

carta certificada con acuse de recibo – scrisoare recomandată cu confirmare de primire

concurrir – a lua parte, a participa, a asista

conmutar – a comuta

contador – contabil

dativo – desemnat de tribunal / de consiliul de familie

desembolsar – a plăti

devolución – restituire, returnare, înapoiere

domicilio social – sediu social

encomendar – a încredinţa

estatutos - statut

extinguir – a se stinge, a se prescrie

gestoría – biroul administratorului, administraţie

incurso – pasibil, sub incidenţă

Junta General – Adunarea Generală

lindero – hotar, graniţă

legado – legat, dispoziţie testamentară

mayoría ordinaria – majoritatea simplă

mecanografiado - dactilografiat

partidor – despărţitor

pliego de descargo - întâmpinare

por conducto notarial – pe cale notarială

posposición – amânare

precio - preţ

procurador – împuternicit, mandatar, procurant

proindivisión – stare de indiviziune

proindivido – proprietate în devălmăşie

prorrata – cotă(-parte), parte

prórroga – prorogare, prorogaţie

régimen carcelario – regim de detenţie

socio - asociat

subsanación – compensare, remediere, înlăturare

tasador – evaluator

titularidad – calitate de titular

valoración – evaluare, estimare, preţuire

miercuri, 2 septembrie 2009

Model de reclamatie impotriva unui birou de traducere S.R.L.

Cu maximum doua propozitii puteti sa aruncati in aer un birou de traduceri - societate comerciala - persoana juridica neautorizata pentru servicii juridice conexe.

BOMBA CARE STA SA EXPLODEZE

Catre Politia din orasul dvs

Ma numesc X Y si doresc sa reclam faptul ca la adresa ... din orasul ... apare titulatura "traduceri autorizate". Va notific faptul ca o societate comerciala are sediu la aceasta adresa. Va notific ca Legea 178 a traducatorilor autorizati nu contine nicaieri expresia "societate comerciala" sau "societate comerciala autorizata". Sunt consternat. Va notific ca Societatile Comerciale nu functioneaza dupa Legea 178, iar Traducatorii autorizati pentru activitati independente nu isi desfasoara activitatea in baza Legii 31 a Societatilor Comerciale, existand o discrepanta juridica intre calitatea oficiala din Legea speciala 178 pentru o profesie autonoma cu activitate independenta si calitatea de comerciant, care e reglementata separat si fara amestec in legea 31. Practic Legea 31 si Legea 178 sunt doua legi diferite, paralele, si nu dorim confuzia juridica intre ele.

Traducerile autorizate sunt serviciu de utilitate publica, in baza unei legi speciale. Autorizatiile sunt nominale si nu colective. Ele sunt pentru o anumita limba straina si nu in general. Si exista niste reguli. Astfel doresc sa imi raspundeti in urma cercetarilor intreprinse de politia din orasul .... daca calitatea de comerciant (neoficiala) a SC ...SRL are vreo legatura legala cu calitatea oficiala de traducator autorizat si care este organul abilitat sa autorizeze persoane juridice pentru traduceri autorizate. Mentionam ca traducatorul autorizat nu face acte de comert. Presupunem contracte false-abuzive care amesteca calitatea oficiala cu cea neoficiala, folosita de o persoana juridica neautorizata, activitati de publicitate inselatoare, care dorim cel mai mult sa fie amendate daca se constata, practici comerciale incorecte, folosirea unei denumiri a unei calitati oficiale fara sa se poata dovedi acest lucru prin documente justificative emise special pe numele persoanei juridice pentru servicii juridice/servicii juridice conexe care le si foloseste pentru publicitate stradala, in cazul in care se constata. Solicitam sa ne raspundeti in termen legal pentru aparenta confuzie sau inducere in eroare a publicului si a consumatorului mediu din Romania referitor la afisul stradal, inclusiv daca s-a platit taxa de publicitate la primarie sau nu.

Cu incredere in ancheta ce va fi derulata de organele de stat in legatura cu aspectele duplicitare sesizate, de posibila functionare ilegala prin depasirea obiectului de activitate de catre persoane juridice/fizice neincluse in si neautorizate conform Legii 178. Calitatea oficiala depaseste calitatea de simplu comerciant neautorizat, fara calitati oficiale si fara drept de semnatura pe documentele fiscale care insotesc documentele oficiale.

Probabil o fi si evaziune fiscala din partea persoanei juridice care nu poate sa declare activitati independente, in cazul in care nu detine autorizatie speciala pentru activitati speciale si ca urmare nici nu le poate declara, dar pretinde ca le presteaza prin firma afisata in spatiul public. Dorim sa stim daca sunt doar autointitulati sau pot faca dovada autorizarii conform Legii emisa pe numele lor de persoana juridica.

Disjungem si nu facem confuzie grosolana intre comercial si serviciu juridic conex/serviciu juridic pentru care expertii trebuie sa isi desfasoare activitatea in mod independent fara ingerinta unor persoane straine (persoane juridice straine) in autonomia profesionala si mai ales straine de limbile straine scrise in traducerea pentru care garanteaza profesional, moral si oficial si nu doar in mod incorect comercial.

Cu stima,

XY

ATENTIE BOMBA STA SA EXPLODEZE

[Sursa: grupul yahoo traducatoriautorizati, un grup de discutii patronat de UNTAR]

Glosar procuri generale în spaniolă

actor - reclamant

afianzar – a garanta, a da garanţie

al contado – în numerar

amojonamiento – jalonare, ţăruşare; delimitare

amortización – amortizare, amortisment

anticresis - anticreze

avalar – a avaliza, a garanta

caja de seguridar – casetă de valori

cancelar – a anula

canjear – a schimba, a face schimb

censo – rentă, arendă

concertar – a se pune de acord, a se decide, a se hotărâ, a cădea la înţelegere

demandado – inculpat, pârât

edificación – construcţie

enajenar – a înstrăina, a aliena

endosar – a andosa

deslinde – hotărnicie

deuda – datorie

disolvar comunidades – să iasă din indiviziune

firmar por dominio – să aibă drept de semnătură

gravar – a greva

genero – marfă

gubernativo – de ordine publică

hacer efectivo – să achite

herencia – moştenire, succesiune

impugnar – a contesta, a tăgădui, a ataca, a respinge

juicio – proces, acţiune, cauză

laudemio – arendă (plătită în cazul embaticului)

legado – legat

legitima – rezervă legală (la moştenire)

libramiento – ordonanţă de plată

permutar – a schimba, a muta

pignorar – a amaneta, a pune în gaj

plantación – plantaţie

posponer – a amâna

prenda – gaj, amanet, garanţie

prestamo – împrumut

pura o condicialmente – cu sau fără condiţii

puramente – fără condiţii

rescindir – a anula, a rezilia, a desface

redimir – a scoate de sub ipotecă

Registro de Propiedad – Cartea Funciară

renuncia – renunţare, dispensare, cedare, abandonare

requerimiento - somaţie

servidumbre – servitute

subasta - licitaţie

traspaso – cedare, cesionare

usufructo – uzufruct

vencimiento – scadenţă

vitalicio – viager, pe viaţă

Postări populare

Google