Vino în grupul traducătorilor!

Haide şi tu în grupul "traducatori", pentru traducători

Powered by us.groups.yahoo.com

marți, 18 mai 2010

Olivia Tincă (rusă, suedeză)

Tel.: 0751 769 231, 0767 089 583
E-mail: olivia.tinca.ro@gmail.com
Locul desfăşurării activităţii: Bucureşti

Servicii:
-Traduceri autorizate rusă-română-rusă, suedeză-română-suedeză
- Corectură în limbile rusă şi suedeză
- Legalizare notar (la cerere)
Domenii: juridic, economic, comercial, contabilitate, financiar, tehnic, medical etc.
Capacitate de lucru: 5 pagini/zi
Tarife: rusă – 30 RON/2000 caractere cu spaţii; suedeză – 50 RON/2000 caractere cu spaţii
Modalităţi de plată: numerar, transfer bancar
PFA, posibilitate eliberare chitanţă şi factură.

Certificări relevante pentru activitatea de traducător
Autorizaţie de traducător şi translator nr. 27874 eliberată de Ministerul Justiţiei pentru limbile rusă şi suedeză nr. 311/11.03.2010 (PFA)

Studii:
- 2008-2010: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine, Masterat de Studii de Cultură Rusă şi Comunicare în Afaceri
- 2005-2008: Universitatea Bucureşti, Facultatea de Limbi şi Literaturi Străine-Secţia Filologie, specializarea Rusă-Suedeză
- 2001-2005: Colegiul Naţional “Vlaicu Vodă”, secţia Filologie, Curtea de Argeş, Jud. Argeş
Poziţia profesională curentă: asistent relaţii publice şi comunicare (limba rusă); trainer limba suedeză
Locul de muncă curent: Centrul de Afaceri CSI (Comunitatea Statelor Independente); Şcoala de limbi străine ECHO

Experienţă relevantă
- Traduceri autorizate de documente din domeniul juridic din română în rusă; traduceri autorizate din diverse domenii din română în suedeză; traduceri neautorizate din diverse domenii pentru firme şi persoane private, implicând limbile rusă şi suedeză.
- 2 august – 19 decembrie 2007: Cursuri la Universitatea Populară Sörängen, Nässjö, Suedia (bursă oferită de Svenska Institutet - Institutul Suedez)
- Colaborări şi stagii în mass media scrisă şi audio-vizuală implicând limba rusă (Inforusia, Balcanii şi Europa)

luni, 10 mai 2010

Cornelia Oprean (engleza)

Tel.: +4 0721 226302,
email: corneliaoprean@hotmail.com
adresa: Bucureşti, sector 2

Date personale
• Născută la data de 11 mai 1964, Bucureşti
• Limbi străine cunoscute::
o Engleza – scris, vorbit
o Franceza – scris, vorbit
o Germana – scris
o Italiana – scris, vorbit

Studii
• Liceul : Mihai Viteazul, Bucureşti, absolvit în 1983
• Facultate : Facultatea de Automatică, secţia Calculatoare – Software, IPB Bucureşti, absolvit în1989
• Poziţia profesională curentă : Software Programming Engineer

Locul de muncă curent
• Omnis Group SRL, perioada: 1993 - prezent

Certificări relevante pentru jobul de traducător:
• Certificat de traducător ENGLEZĂ – ROMÂNĂ, LITERATURĂ, obţinut pe data de 05-Oct-2009 – eliberat în urma examenului susţinut la Centrul de Pregătire Profesională în Cultură (CPPC – Ministerul Culturii)
• Certificat de traducător ROMÂNĂ – ENGLEZĂ, LITERATURĂ, obţinut pe data de 15-Mar-2010 – eliberat în urma examenului susţinut la Centrul de Pregătire Profesională în Cultură (CPPC – Ministerul Culturii)

Experienţă
Nu am efectuat până acum traduceri oficiale de literatură engleză, dar aş dori să am şansa unor traduceri oficiale de literatură, atât din engleză în romănă, cât şi din romănă în engleză.

Am efectuat traduceri de literatură engleza, dar numai cu caracter personal, neoficial.

miercuri, 5 mai 2010

Capraru Laura (engleza)

Traducator autorizat limba engleza
Timisoara
Tel: 0732508689

Cosmina Iancu (franceză-engleză)

Informaţii personale
Nume/ Prenume: Iancu Florina Cosmina
Adresă(e): Str. Soldat Lazăr Florea, nr. 1, bl. 8C, Ap. 44, Sector 2, Bucureşti, cod 022377
Telefon(oane): 07355.92.81
E-mail(uri): cosminaiancu@yahoo.com
Nationalitate(-tăţi): Română
Data naşterii: 10 Septembrie 1982
Sex: Feminin

Locul de muncă Vizat : Traducător autorizat limbile franceză/ engleză
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională:
Perioada: 2007.04.16 – prezent
Funcţia sau postul ocupat: inspector asistent la Biroul Perfecţionare din Direcţia Resurse
Umane, Organizare Generală şi Perfecţionare
Activităţi şi responsabilităţi: traduceri cursuri susţinute de experţi străini în domeniul
principale vamal, accize, drepturi de proprietate intelectuală,
mărfuri confiscate din/ în franceză/ engleză în română,
asigurarea secretariatului la concursurile de recrutare/
promovare în sistemul vamal, profesor Limba Engleză
în sistem e- learning, adminstrator al platformei e-learning
a instituţiei.
Numele şi adresa angajatorului: Autoritatea Naţională a Vămilor, Str. Matei Millor, nr.
13, sector 1, Bucureşti
Tipul activităţii sau domeniul: Domeniul vamal

Educaţie şi formare:
Perioada: 2007-2008
Calificarea / Diploma obţinută: Dimploma Master în domeniul Integrare europeană
Disciplinele principale studiate/ : Instituţiile şi organismele comunitare, Dreptul
Competenţe profesionale dobândite internaţional public

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
Perioada: 2001-2005
Calificarea /Diploma obţinută: Licenţă în domeniul Filologie -Limbi şi Literaturi Străine
(Franceză- Engleză)
Disciplinele principale studiate/ : Limba franceză( engleză ) contemporană, Literatura
Competenţe profesionale dobândite franceză (engleză), curs practic franceză
(engleză), istoria limbii franceze (engleze)
Menţionez că am ştampilă eliberată de Min. Justiţiei pt. Franceză Engleză din anul 2006.
Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă: Limba română
Limbi străine cunoscute: Limba franceză
Înţelegere – foarte bine Vorbire – foarte bine Scriere – foarte bine
Limba engleză
Înţelegere – foarte bine Vorbire – foarte bine Scriere – foarte bine
Limba spaniolă
Înţelegere –bine Vorbire –bine Scriere –bine

Competenţe şi abilităţi sociale: Responsabilitate, înţelegere, obiectivitate, profesionalism
Competenţe şi aptitudini tehnice: Utilizarea aparaturii de birou
Competenţe şi aptitudini de utilizare: O bună stăpânire a Windows 98, Millenium,
a calculatorului XP, Vista, 7, Ms. Office, Intenet Explorer
Competenţe şi aptitudini artistice: Pasionată de lectură, pictură
Alte competenţe şi aptitudini: tenis, gimnastică
Permis de conducere: Categoria B din anul 2001
Informaţii suplimentare: Referinţele pot fi furnizate la cerere
Anexe: Copie diplomă licenţă
Copie diplomă master
Copie carte de muncă
Copie autorizaţie traducător autorizat Franceză/ Engleză
Ministerul Justiţiei

Marina Mihai (spaniola)

Traducator freelancer de lb. spaniola cu autorizatie M.J. din anul 2003. Experienta de 6 ani in traduceri. Traduc texte juridice, economice, medicale etc.

tel. 0740019013
e-mail: marinamihai2002@yahoo.com

Postări populare

Google