Vino în grupul traducătorilor!

Haide şi tu în grupul "traducatori", pentru traducători

Powered by us.groups.yahoo.com

duminică, 31 august 2008

Statutul juridic al traducerilor autorizate de Ministerul Justiţiei

Ca traducător autorizat, în urma discuţiilor de pe Clubul-Traducătorilor (grup google), am început să mă interesez eu însumi dacă acest tip de serviciu poate face obiectul intermedierii comerciale. Pentru cei care nu ştiu, în practică piaţa traducerilor a fost acaparată de actori care nu au nimic în comun, nici prin formarea profesională nici ca statut, cu traducerile autorizate. Să zicem, de exemplu, că Gicu Purcicu are măcelărie, are cuţit, satâr, galantare şi tot ce-i mai trebuie. Într-o zi personajul nostru se uită în obiectele de activitate ale S.C. Gicu Purcicu S.R.L. şi citeşte 7485 Activitati de secretariat si traducere, moment în care ia decizia eroică să nu se bazeze numai pe salam, diversificându-şi activitatea şi cu traduceri autorizate. Aşa că scrie voiniceşte pe firma de afară TRADUCERI AUTORIZATE – APOSTILA DE LA HAGA chiar dedesubt la SPECIALITĂŢILE ZILEI: CÂRNAŢ TRANDAFIR şi CRENVUŞT, şi-i dă bătaie.

Nu trec două-trei zile şi Gicu al nostru contactează 2-9 traducători, cărora se oferă să le dea o cotă-parte din preţul tobei. Asta, al traducerilor, am vrut să zic. Cum aceştia nu au firmă la drum, ci lucrează de la domiciliu, se face târgul. În timp, Gicu devine din ce în ce mai Purcicu şi impune propriile preţuri, câştigând adesea mai mult decât traducătorii. Când aceştia fac garagaţă, sunt căutaţi alţii, mai fomişti, că doar unul e Gicu şi biroul său de traduceri, iar traducători sunt pe toate drumurile. Celor care cred că am exagerat în mica fabulă pe care tocmai au citit-o, le spun că în majoritatea covârsitoare, birourile de traduceri sunt societăţi comerciale pornite iniţial cu alte obiecte de activitate, ale căror întreprinzători nu sunt autorizaţi de Ministerul Justiţiei, şi care plimbă actele de la beneficiar în sertar, din sertar la traducător şi retur, obţinând astfel foloase materiale substanţiale, nu de puţine ori mai mari decât onorariile prestatorului acestui serviciu.

Hai să ne întoarcem la 7485 Activitati de secretariat si traducere, punctul revelaţiei lui Gicu şi al cercetării juridice pe care am întreprins-o în ultimele săptămâni pentru a putea da un răspuns mulţumitor la întrebarea: “Sunt traducerile autorizate o activitate susceptibilă de intermedierea comercială?” Baza în care se face această intermediere este codul CAEN 7485. El face parte din Grupa 7 “Tranzacţii imobiliare, închirieri şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor”. Observăm că este o grupă de activităţi prestate în principal întreprinderilor. Dar şi persoanelor fizice, nu? Desigur. Însă traducerile autorizate sunt prestate în principal persoanelor fizice, şi doar cu titlu excepţional întreprinderilor. Este doar o observaţie, şi trebuie tratată ca atare. Însă nu este inutilă.

Pe pagina Codului CAEN, există nişte explicaţii referitoare la 7485 Activitati de secretariat si traducere: Aceasta clasa include:
- activitati stenografice si de corespondenta:
. dactilografierea;
. alte activitati de secretariat, cum ar fi transcrierea de pe banda sau discuri;
. copierea, heliografierea, multigrafierea si activitati similare;
. scrierea adreselor pe plicuri, introducerea materialului, lipirea si expedierea prin posta etc., inclusiv pentru materiale de reclama;
- traducere scrisa si orala.
Aceasta clasa include, de asemenea:
- corectare.
Aceasta clasa exclude:
- activitatile legate de bazele de date, vezi 72.40;
- activitatile de contabilitate, vezi 74.12

S-ar zice că intermedierea traducerilor autorizate este inclusa în 7485, pentru că scrie negru pe alb: “traducere scrisă şi orală”. Realitatea este, cred eu, că nu. În primul rând pentru că activităţile cuprinse în 7485 sunt prestate în mod direct, şi nu prin intermediar. Legiuitorul, acolo unde intermedierea este posibilă, o specifică în mod explicit, ca de exemplu la 7486 Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică. Or, în 7485 Activitati de secretariat si traducere nu se pune problema de obţinerea de foloase în urma unei intermedieri, ci a prestării serviciului în mod direct.

În opinia mea, activitatea de traduceri autorizate de Ministerul Justiţiei este inclusă mai degraba la 7411 Activităţi juridice, alături de profesiile de avocat, notar, executor judecătoresc. Explicaţiile de pe site sunt următoarele:
Aceasta clasa include:
- reprezentarea juridica a intereselor unei parti împotriva alteia, fie sau nu în fata instantelor judecatoresti sau a altor organisme juridice, cu sau fara persoane care sunt membre ale baroului de avocati:
. consultanta si reprezentare în procese civile;
. consultanta si reprezentare în procese de crima;
. consultanta si reprezentare în legatura cu litigiile de munca;
- consultanta si asistenta generala, redactarea de documente juridice:
. clauze de constituire a societatilor comerciale, acorduri de asociere sau alte documente similare legate de înfiintarea unei societati comerciale;
. brevete si drepturi de autor;
. pregatirea de acte, hotarâri, testamente, hotarâri de încredintare etc.;
- alte activitati ale notarilor publici, notarilor de drept civil, birourilor de arbitraje, executorilor judecatoresti etc.

Este foarte adevărat că nicăieri nu apare explicit titulatura de traducător autorizat. Totuşi, ea este aici în mod implicit, prin natura activităţii prestate. Astfel, traducătorul prestează o muncă susceptibilă de consecinţe juridice. O traducere greşită în urma căreia un client obţine foloase necuvenite atrage după sine condamnarea penală a traducătorului. Nu ştiu ca un traducător care greşeşte pe ici pe colo în versiunea pe care o dă unui roman de James Joyce să fie chemat la bară şi privat ulterior de libertate pentru rezultatul muncii sale. Traducerea legalizată notarial unei procuri pe baza căreia un minor părăseşte ţara împreună cu un însoţitor deţine aceeaşi calitate de document ca şi originalul. Aşadar, se poate spune că traducătorul autorizat redactează documente juridice, ţinând cont de regulile specifice muncii sale. Un cetăţean străin inculpat în România beneficiază prin lege de serviciile unui interpret autorizat de Ministerul Justiţiei, care asigură interfaţa sa lingvistică. Fără ştampila traducătorului autorizat, un contract redactat în limba română cu o parte din străinătate nu este valid. Se poate spune că traducătorul este cel care asigură, într-un anume sens, reprezentarea beneficiarului străin. Înclin să cred că da. Or, este bine de ştiut că prestatorul serviciilor de la 7485 nu este în mod obligatoriu cel de la 7411. Ei pot fi una şi aceeaşi persoană, dar nu în mod obligatoriu.

Şi asta pentru că, în România, există două modalităţi de a deveni traducător, fiecare specializată unui anume scop. Poţi fi traducător în urma trecerii unor examene organizate de Ministerul Culturii, în urma cărora obţii un atestat profesional care îţi dă dreptul să oferi activităţile de la 7485. Devii însă traducător autorizat de Ministerul Justiţiei numai dacă poţi dovedi că un număr de ani ai parcurs o formă de învăţământ organizată în limba în care intenţionezi să te autorizezi, sau dacă ai trecut examenele organizate de Ministerul Culturii în limba de autorizare, specializarea ştiinţe juridice. Aşadar, este posibil ca cineva să poată exercita activităţile de la 7485 fără să aibă competenţa recunoscută oficial pentru 7411. Mai trebuie să adaug că activităţile juridice de la 7411 nu pot fi intermediate? Adică nu se poate intermedia activitatea unui notar public, sau a unui executor judecătoresc, şi deci nici traducerea autorizată? Eu zic că este deja destul de clar.

Activitatea de traducător autorizat este reglementată în Dreptul românesc prin trei acte normative: Legea nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, completata si modificata prin Legea nr. 281/2004, publicata in Monitorul Oficial nr. 589 din 01.07.2004 şi Ordonanţa nr. 11/2005, publicată în Monitorul Oficial nr. 98 din 28.01.2005. Ei bine, în toate acestea nu există nimic despre societăţi comerciale care să intermedieze obiectul de activitate traduceri autorizate. Sunt statuate posibilitatea ca Ministerul Justiţiei, instanţele judecătoreşti şi parchetele, notarii publici şi avocaţii, să folosească traducători şi interpreţi Legea 178/1997, articolul 1. Despre societăţi comerciale, nimic. De fapt, sintagma “societăţi comerciale” lipseşte din aceste trei acte normative.

Mai există şi un Regulament de aplicare a Legii nr. 178/1997 pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor, unde avem, la articolul 8, alineatul 1: “In scopul indeplinirii unor atributii date prin Lege in competenta lor, precum si pentru realizarea unor actiuni de cooperare internationala ori a unor manifestari stiintifice cu participare internationala, Ministerul Justitiei, Consiliul Superior al Magistraturii, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul National Anticoruptie pot angaja, prin Contracte civile pentru prestari de servicii, interpreti, traducatori si societati care au in obiectul de activitate efectuarea de traduceri in si din limbi straine.” Avem aşadar sintagma societăţi care au în obiectul de activitate efectuarea de traduceri în şi din limbi străine. Ea mai poate fi regăsită la acelaşi articol, alineatul 2, apoi în articolul 14. Pot spune că, personal, atunci când am lecturat aceste articole, am crezut iniţial, deşi nu este spus în mod explicit, că se face referire la societăţile comerciale care folosesc traducătorii autorizaţi, deşi, repet, nu scrie în mod explicit că ar fi vorba despre societăţi comerciale. O prietenă juristă care, spre deosebire de mine, posedă hermeneutica discursului juridic, mi-a spus că este vorba despre societăţi civile, şi nicidecum despre societăţi comerciale.

Adaug la această bază legislativă răspunsul primit de un coleg, traducător autorizat, la adresa înaintată ITM Gorj, din care reiese categoric că intermedierile acestui gen de serviciu sunt în afara legii. Şi atunci, cum rămâne cu eroul nostru capitalist, Gicu Purcicu? Ei bine, atunci când măcelarul afişează în pragul firmei din dotare TRADUCĂTORI AUTORIZAŢI, şi nu intermediere traduceri, pentru că el asta face, intermediază, şi nu traduce, se face vinovat de publicitate înşelătoare. Concomitent, obţine foloase necuvenite din traficul unor servicii care nu sunt de natură comercială. Presupunem că Gicu e un tip rezonabil, şi nu solicită de la traducători încheieri de legalizare în alb, pe care să le folosească în scopul fraudării acestei activităţi, aşa cum am explicat aici.

Ce rămâne de făcut în perioada următoare? Este de dorit ca UNTAR să obţină răspunsuri concrete şi angajante de la Ministerul Justiţiei, de la primul-ministru al României şi de la toate autorităţile competente, în privinţa existenţei complet inutile a intermediarilor de pe piaţa traducerilor. După care, trebuie să ne suflecăm mânecile şi să purcedem la deratizare, fiecare în ograda proprie, nu de alta, dar traducătorii nu au intermediat niciodată preţul fleicii tăiate de de-alde Purcicu, deci onest este ca fiecare să se ocupe de ceea ce este calificat, nu de bişniţăreală...

miercuri, 27 august 2008

Judeţul Satu Mare – traducători autorizaţi

Engleză

Agoston Anamaria (Satu Mare)
Balog Cosmin (Satu Mare)
Bu Arabela Liana (Negreşti-Oaş)
Girbea Cynthia (Satu Mare)


Franceză

Agoston Anamaria (Satu Mare)
Balog Cosmin (Satu Mare)
Bu Arabela Liana (Negreşti-Oaş)


Germană

Girbea Cynthia (Satu Mare)


Portugheză

Deac Marcela (Satu Mare)


Spaniolă

Deac Marcela (Satu Mare)

Judeţul Maramureş – traducători autorizaţi

Engleză

Anamaria Agoston (Baia Mare)
Cosmin Balog (Baia Mare)


Franceză

Anamaria Agoston (Baia Mare)
Cosmin Balog (Baia Mare)


Italiană

Grigoras Vasile (Baia Mare)

Cosmin Balog (engleză - franceză)

Traduceri autorizate engleză/franceză. Calitatea ne recomandă !

0745.180.546, cosmin.balog@gmail.com

Satu Mare (jud. Satu Mare)

Baia Mare (jud. Maramures)

Anamaria Agoston (engleză - franceză)

Traduceri autorizate engleză/franceză. Calitatea ne recomandă !

0746.853.414, 0361.402.392, anamaria_agoston@yahoo.com

Satu Mare (jud. Satu Mare)

Baia Mare (jud. Maramures)

Judeţul Prahova – traducători autorizaţi

Engleză

Anton Alina (Ploieşti)
Dosei Maria (Ploieşti)
Floricică Andreea (Sinaia)


Franceză

Anton Alina (Ploieşti)
Floricică Andreea (Sinaia)


Germană

Stoleru Madalina (Ploieşti)


Italiană

Dosei Maria (Ploieşti)
Stoleru Madalina (Ploieşti)


Olandeză

Stoleru Madalina (Ploieşti)


Persană

Floricică Andreea (Sinaia)

Alina Anton (engleza, franceza)

Traducator autorizat engleza/franceza (autorizatie de translator nr. 9052/2002, eliberata de Ministerul Justitiei) efectuez traduceri din orice domeniu (Ploiesti, jud. Prahova).

Telefon: 0723471980

Email: alinaanton1980@yahoo.com

Judeţul Constanţa - traducători autorizaţi

Engleză

Stefan Violeta (Mangalia)


Franceză

Stefan Violeta (Mangalia)

Stefan Violeta (franceza, engleza)

Mangalia, Judetul Constanta
traducator autorizat Franceza/Engleza

Efectuez traduceri de calitate, indiferent de domeniu.

Tel.: 0744650804/0763659400
email: coravioletasteffan@yahoo.com

luni, 25 august 2008

Judeţul Hunedoara - traducători autorizaţi

Engleză

Ileana Anghelina (Deva)
Marian Traian (Deva)


Franceză

Ileana Anghelina (Deva)


Spaniolă
Marian Traian (Deva)

Ileana Anghelina (engleza, franceza)

Inginer, traducator autorizat engleza/franceza, presedinta pe Judetul Hunedoara a Uniunii Nationale a Traducatorilor Autorizati din Romania.

Efectuez traduceri de calitate, indiferent de domeniu.


Tel.: 0730028173; 0741678594
email: elaine_hd@yahoo.com; ileana.anghelina@arcelormittal.com

duminică, 24 august 2008

Judeţul Suceava - traducători autorizaţi

Engleză
Badaluta Otilia
Chiteală Alina-Maria

Franceză
Badaluta Otilia
Chiteală Alina-Maria

Italiană
Badaluta Otilia


Spaniolă
Badaluta Otilia

Badaluta Otilia (italiana, engleza, franceza, spaniola)

Badaluta Otilia, traducator autorizat de Ministerul Justitiei pentru limbile: italiana, engleza, franceza si spaniola.

Suceava, 15 ani experienta in domeniul traducerilor.
Specializare in domeniul juridic si tehnic.
Eliberez chitanta si factura.

Tel: 0721 329 681
E-mail: otilia_badaluta@yahoo.com

Serviciul de Traducere al Comisiei Europene [DL: 1 sep]

Comisia Europeana organizeaza de doua ori pe an stagii de formare la locul de munca pentru tinerii absolventi care doresc sa dobandeasca experienta profesionala in traduceri. Nu sunt eligibile persoanele care - in cadrul unui proces de invatare pe intreaga durata a vietii - au dobandit recent o diploma universitara sau se afla la inceputul unei noi cariere profesionale.

Cei selectati sunt repartizati intr-un departament de traduceri compus din traducatori de aceeasi limba. Stagiarii vor presta aceeasi activitate ca si colegii lor angajati permanent, traducand in limba lor materna din cel putin doua limbi oficiale ale Comunitatii. Lucrarile sunt revizuite de catre un traducator experimentat. Unii stagiari sunt repartizati la biblioteca lingvistica - departamentul de terminologie sau la alte departamente din cadrul serviciului de traduceri.

Stagiarii sunt selectati din randul cetatenilor statelor membre ale Comunitatii Europene sau tarilor candidate ce beneficiaza de strategii de preaderare. Cu toate acestea, un numar limitat de stagiari pot fi alesi din tarile nemembre.

Candidatul, pentru a putea aplica, trebuie:

sa fi terminat ciclul initial de invatamant superior (invatamant universitar) si sa fi obtinut diploma universitara (sau echivalentul) inainte de data limita pentru depunerea candidaturii;
sa nu fi beneficiat de stagii de formare in cadrul altor institutii sau organisme ale Uniunii Europene;
sa fie in masura sa traduca in limba materna din doua limbi comunitare oficiale;
sa cunoasca foarte bine limba engleza, franceza sau germana;
sa cunoasca foarte bine o a doua limba comunitara;
in cazul in care candidatul este cetatean al unui stat membru al UE, sa cunoasca foarte bine o a treia limba comunitara;
in cazul in care candidatul este cetatean al unei tari terte, sa cunoasca foarte bine o a treia limba;

Stagiarii primesc o alocatie de 963 Euro pe luna. Stagiarii cu handicap pot primi un supliment la aceasta alocatie. De regula, stagiile incep pe 1 martie si 1 octombrie, dar alegerea altor date ramane la latitudinea serviciului de traduceri.

Pentru depunerea candidaturii este necesar:
sa se completeze si sa se transmita online formularul de candidatura;
sa se trimita dosarul de candidatura, preferabil prin posta, inainte de data limita.
Pentru mai multe informatii, cititi procedura de candidare

Date limita:

1 septembrie al anului premergator (pentru stagiile de formare care incep pe 1 martie)
1 martie al aceluiasi an (pentru stagiile de formare care incep pe 1 octombrie)
Aflati mai multe informatii despre datele la care se vor desfasura stagiile de formare aici.

Documente

Traineeships in the European Commission's Translation Service
http://ec.europa.eu/stages/information/application_en.htm

Traineeships in the European Commission's Translation Service - Application form
http://ec.europa.eu/stages/information/application_en.htm

Contact

DG Translation
European Commission
Translation Service SDT-01
200 rue de la Loi
1049 Brussels
Email: dgt-recruitment-and-traineeships@ec.europa.eu
http://ec.europa.eu/dgs/translation/workingwithus/recruitment/index_en.htm


DG EAC E - Traineeships
DG Education and Culture
European Commission
rue de la Loi 200
B-1049 Brussels
Tel: +32 2 295 08 20
Fax: +32 2 299 10 18
Email: eac-stages@cec.eu.int
http://europa.eu.int/comm/stages/index_en.htm

Municipiul Bucureşti - traducători autorizaţi

Bulgară

Fizeşan Ovidiu Stelian


Ebraică (ivrit)

Furman Beatrice Cristina


Engleză

Badea Alina-Elena
Boboc Raluca
Butiuc Nante Constantin
Cirlan Andreea-Elena
Damian Diana-Elena
Furman Beatrice Cristina
Gonciar Raluca
Grosu Bogdan
Iancu Cosmina
Ion Mihaela Corina
Iordan Mihaela Anamaria
Iorga Roxana
Macovei Ştefan
Mălinaş Cristiana
Nicolae Rozina-Florina
Onica Mihaela
Oniga Roxana
Onisie Daiana Marinela
Oprean Cornelia
Otasevici Daniela
Păun Luciana
Serban Vanina
Sercăianu Alina Mihaela
Stănescu Elena
Szekely Mirela
Szente Iulia
Tabacitu Marina
Tarala Mihaela
Ţiţirigă Mariana-Constanţa
Voronca Ştefan-Francisco
Zazu Andreea


Franceză

Butiuc Nante Constantin
Damian Diana-Elena
Furman Beatrice Cristina
Gonciar Raluca
Iancu Cosmina
Ion Mihaela Corina
Iordan Mihaela Anamaria
Iorga Roxana
Mălinaş Cristiana
Molea Iulia Catalina
Nicolae Rozina-Florina
Onica Mihaela
Oniga Roxana
Pirlog Lavinia
Popescu Maria
Răileanu Liliana Costina
Serban Vanina
Sercăianu Alina Mihaela
Szekely Mirela
Ţiţirigă Mariana-Constanţa
Văduva Loredana
Voinea Cristina
Zestroiu Iulia


Germană

Andrei Cristina
Macovei Ştefan
Ţiţirigă Mariana-Constanţa


Italiană

Molea Iulia Catalina
Neamţu Dumitriţa-Raluca
Onisie Daiana Marinela
Păun Luciana
Tabacitu Marina
Ţiţirigă Mariana-Constanţa


Maghiară

Pethő Zoltán


Olandeză

Bucioveanu Catalin
Voinea Cristina


Persană

Jebheie Nejat


Polonă

Otasevici Daniela
Pop Simona


Portugheză

Tarala Mihaela


Rusă

Bolocan Vlad
Fizeşan Ovidiu Stelian
Ionescu Andreea
Neamţu Dumitriţa-Raluca
Tincă Olivia


Sârbo-croată

Fizeşan Ovidiu Stelian


Spaniolă

Barbu Marcela Mihaela
Pirlog Lavinia
Stănescu Elena
Văduva Loredana
Zestroiu Iulia
Zazu Andreea


Suedeză

Boboc Raluca
Tincă Olivia


Turcă

Ilhan Alimseit

Judeţul Cluj - traducători autorizaţi

Engleză

Bindean Laura Cristina (Cluj-Napoca)
Borbely-Bartalis Zsuzsa (Cluj-Napoca)
Morar Ştefania Maria (Cluj-Napoca)
Pocsa Mihaela Florina (Cluj-Napoca)
Pop Sigina Vera (Cluj-Napoca)
Raţ Diana-Ana (Cluj-Napoca)
Toşa Georgeta-Luciana (Cluj-Napoca)


Franceză

Bindean Laura Cristina (Cluj-Napoca)
Iliescu Delia-Ioana (Turda)
Morar Ştefania Maria (Cluj-Napoca)
Toşa Georgeta-Luciana (Cluj-Napoca)


Italiană

Raţ Diana-Ana (Cluj-Napoca)


Maghiară

Borbely-Bartalis Zsuzsa (Cluj-Napoca)
Györgyjakab, Miklós (Cluj-Napoca)


Spaniolă

Iliescu Delia-Ioana (Turda)
Pop Sigina Vera (Cluj-Napoca)

Nici un traducător autorizat înscris

Nici un traducător autorizat înscris.

Stefan Macovei (germana, engleza)

Traducator autorizat pentru germana si engleza

luni, 18 august 2008

Uniunea Naţională a Traducătorilor Autorizaţi solicită verificarea activităţii birourilor de traduceri

Mulţi oameni a remarcat reclamele pe care le scot în stradă birourile de traduceri. Pe cele mai multe dintre ele scrie vizibil: “TRADUCERI AUTORIZATE”. Or, multe dintre entităţile comerciale care-şi fac publicitate în acest fel nu aparţin unor traducători autorizaţi în temeiul Legii 178/1997, nu deţin în consecinţă nici un fel de capacitate de a efectua aceste servicii, efectuând ceea ce se cheamă o “intermediere”. Legiuitorul nu a luat în seamă posibilitatea acestei intermedieri, ea fiind deci lipsită de temei legal.

De ce nu-şi fac reclamă intermediarii de traduceri autorizate scriind: “Intermediere...”? Pentru că cei mai mulţi dintre clienţi ar refuza din principiu să plătească un comision inutil dacă ar şti că fac asta, căutându-i pe prestatorii de servicii în drept. Din această cauză, UNTAR solicită Primului-Ministru accesul la informaţiile privind situaţia de pe teren, în vederea revenirii ei în limitele Legii. Menţionăm că textul de mai jos apare prin amabilitatea domnului Ştefan Macovei, preşedinte UNTAR.DOMNULE PRIM MINISTRU

În temeiul actelor normative internaţionale în vigoare, îndeosebi directiva 84/450/CEE referitoare la combaterea publicităţii înşelătoare şi a consecinţelor nefaste ale acesteia Vă rugăm să ne autorizaţi cât mai grabnic cu putinţă să efectuăm un control voluntar amănunţit al publicităţii înşelătoare, mai ales în domeniul activităţii traducătorilor autorizaţi de Ministerul Justiţiei. Un asemenea control riguros se impune deoarece au apărut semnale că există fenomene îngrijorătoare despre modul cum se produc şi se întocmesc neglijent acte de autoritate publică, despre comercializarea unui bunuri şi servicii care sunt exceptate de la exerciţiul comercial, despre incompatibilităţi, despre practici de concurenţă neloială, fenomene care prin amploarea lor se pare că ţin de marea corupţie etc.

Uniunea Naţională a Traducătorilor Autorizaţi din România nu se poate pronunţa asupra acestor situaţii fără un control prealabil efectuat de profesionişti care lucrează în domeniul traducerilor autorizate. Dorim ca autorizarea pe care ne-o veţi elibera să conţină cel puţin: accesul nostru neîngrădit la documentele oficiale deţinute de societăţile comerciale, de persoanele fizice autorizate şi în mod deosebit de traducătorii autorizaţi, de angajatorii, de colaboratorii şi de clienţii acestora, chiar dacă aceştia sunt societăţi comerciale, instituţii sau autorităţi publice, cu excepţia informaţiilor clasificate.

Solicităm ca profesioniştii pe vor fi folosiţi pe durata acestor controale şi care sunt angajaţi la autorităţile şi instituţiile publice sau la alţi angajatori să beneficieze de 2 zile pe săptămână fără diminuarea drepturilor salariale, de diurnă şi de rambursarea integrală anticipată a eventualelor cheltuieli de călătorie şi cazare de la bugetul de stat. După încheierea fiecărui control vom elabora un document de constatare care va conţine şi un set de recomandări celor în cauză pentru a se evita situaţia de a se apela la instanţele de judecată. Aceleaşi documente vor fi depuse la Inspectoratele Teritoriale de Muncă, la Ministerul Justiţiei, la Ministerul de Interne şi la Guvern pentru înregistrare şi examinare. În cazul în care se vor descoperi acte juridice cu vicii la întocmire sau lovite de nulitate, acestea vor fi declarate nule prin decizii administrative. În cazul în care se vor descoperi fapte care intră sub incidenţa legilor penale reprezentanţii acestor instituţii vor cere organelor de urmărire penală să se autosesizeze. În cazul în care vreuna din cerinţele noastre nu poate fi satisfăcută vă rugam să precizaţi acest lucru, menţionând încadrarea juridică a refuzului.

Preşedinte,
Ştefan Macovei

duminică, 17 august 2008

Legea pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti

Legea pentru autorizarea si plata interpretilor si traducatorilor folositi de organele de urmarire penala, de instantele judecatoresti, de birourile notarilor publici, de avocati si de Ministerul Justitiei


Legea nr. 178 din 4.11.1997, publicata in Monitorul Oficial nr. 305 din 10.11.1997

Art. 1.

(1) Ministerul Justitiei si Parchetul de pe langa Curtea Suprema de Justitie sunt autorizati sa angajeze, prin conventie civila, conform Legii nr. 83/1995 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, interpreti si traducatori pentru efectuarea traducerilor in si din limbi straine.

(2) Instantele judecatoresti, parchetele de pe langa acestea si organele de cercetare penala utilizeaza interpreti si traducatori, in conditiile stabilite de Codul de procedura penala sau de Codul de procedura civila, dupa caz.

(3) Birourile notarilor publici utilizeaza interpreti si traducatori in conditiile stabilite de Legea notarilor publici si a activitatii notariale nr. 36/1995.

(4) Avocatii pot angaja si utiliza interpreti si traducatori in scopul exercitarii profesiei, potrivit legii.

Art. 2.

Activitatea de interpret si/sau de traducator pentru instantele judecatoresti, parchetele de pe langa instantele judecatoresti, organele de cercetare penala, birourile notarilor publici, avocati si pentru Ministerul Justitiei se efectueaza de persoane atestate in profesie si autorizate de Ministerul Justitiei.

Art. 3.

Autorizarea ca interpret si/sau traducator, care poate efectua traduceri pentru organele prevazute la art. 1, se dobandeste, la cerere, de persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman;
b) nu are antecedente penale si se bucura de buna reputatie profesionala si sociala;
c) poseda o diploma de licenta sau echivalenta, din care rezulta specializarea in limba sau in limbile straine pentru care solicita autorizarea ori este atestat ca traducator de catre Ministerul Culturii.

Art. 4.

(1) Cererea de autorizare ca interpret si/sau traducator care urmeaza a fi folosit de organele prevazute la art. 1 se adreseaza Ministerului Justitiei, insotita de actele doveditoare privind indeplinirea conditiilor prevazute la art. 3.

(2) Autorizarea se acorda prin ordin al ministrului justitiei in cel mult 60 de zile de la solicitare.

(3) Forma si continutul autorizatiei sunt prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta lege.

Art. 5.

(1) Ministerul Justitiei intocmeste listele cu interpretii si traducatorii autorizati, pe care le comunica tuturor instantelor judecatoresti si parchetelor de pe langa acestea. De asemenea, listele se comunica Ministerului de Interne, Uniunii Nationale a Notarilor Publici si Uniunii Nationale a Avocatilor din Romania, care le vor aduce la cunostinta, dupa caz, organelor de cercetare penala din subordine, birourilor notarilor publici si barourilor de avocati.

(2) Actualizarea listelor prevazute la alin. (1) se va face periodic, in functie de autorizarea unor noi persoane sau de incetarea calitatii de interpret sau de traducator - autorizat.

Art. 6.

(1) Autorizarea ca interpret si/sau traducator, dobandita in conditiile prezentei legi, inceteaza in urmatoarele cazuri:
a) la cerere;
b) prin modificarea oricareia dintre conditiile prevazute la art. 3;
c) pentru incapacitate profesionala, sesizata in scris de beneficiar;
d) pentru refuzuri repetate si nejustificate de a presta serviciile solicitate.

(2) Incetarea autorizarii ca interpret si/sau traducator se verifica de catre Ministerul Justitiei si se constata prin ordin al ministrului justitiei, care se comunica persoanei in cauza.

Art. 7.

(1) Plata interpretilor folositi de organele prevazute la art. 1, pentru limbile minoritatilor nationale si pentru limbile straine de circulatie internationala, se face la tariful de 30.000 lei/ora sau pentru fractiuni de ora, onorariul stabilindu-se, dupa caz, prin ordonanta sau incheierea de numire a interpretului, in conformitate cu prevederile Codului de procedura penala sau prin conventie civila, potrivit legii.

(2) Plata interpretilor prevazuti la alin. (1), pentru traducerile efectuate simultan la casca, se face la tariful de 50.000 lei/ora ori pentru fractiuni de ora, sau, dupa caz, prin conventie civila, potrivit legii.

Art. 8.
Tarifele prevazute la art. 7 se vor majora cu 100% atunci cand interpretii vor fi solicitati in zilele de repaus saptamanal, in zilele de sarbatori legale sau in alte zile in care, potrivit dispozitiilor legale, nu se lucreaza, precum si pentru prestatiile efectuate intre orele 22,00–6,00.

Art. 9.

(1) Plata traducatorilor folositi de organele prevazute la art. 1 se face dupa cum urmeaza:
a) pentru traducerile dintr-o limba a minoritatilor nationale, precum si dintr-o limba straina de circulatie internationala, in limba romana, plata se face la tariful de 22.000 lei/pagina, format A.4, dactilografiata la doua randuri;
b) pentru traducerile din limba romana intr-una dintre limbile minoritatilor sau intr-o limba straina de circulatie internationala, plata se face la tariful de 30.000 lei/pagina, format A.4, dactilografiata la doua randuri;
c) pentru traducerile din sau intr-o limba orientala (japoneza, chineza si altele asemenea) sau rar folosita, tariful prevazut la lit. a) si b) se majoreaza cu 50%;
d) pentru traducerile efectuate in regim de urgenta (24–48 de ore), plata se face la tarifele prevazute la lit. a), b) si c), majorate cu 50%.

(2) Prevederile alin. (1) lit. c) se aplica in mod corespunzator si in cazul interpretilor.

Art. 10.

(1) Interpretii si traducatorii care se deplaseaza in alta localitate decat cea de domiciliu, pentru efectuarea lucrarilor solicitate de instantele judecatoresti, parchetele de pe langa acestea si de organele de cercetare penala, au dreptul la restituirea cheltuielilor de - transport, intretinere, locuinta si a altor cheltuieli necesare, potrivit prevederilor Codului de procedura penala.

(2) Interpretii si traducatorii care se deplaseaza in alta localitate decat cea de domiciliu, pentru efectuarea lucrarilor solicitate de Ministerul Justitiei, beneficiaza de cheltuieli de transport, cazare si diurna potrivit dispozitiilor legale aplicabile in unitatile bugetare.

Art. 11.

Tarifele prevazute in prezenta lege sunt brute si impozabile in conditiile legii.

Art. 12.

Tarifele prevazute la art. 7 si 9 se vor indexa periodic, prin hotarare a Guvernului, in acelasi - procent cu care se indexeaza salariile personalului din institutiile publice.

Art. 13.

Ministerul Justitiei va adopta regulamentul de aplicare a prezentei legi in termen de 30 de zile de la intrarea in vigoare a acesteia.

Art. 14.

Pana la obtinerea autorizarii, potrivit prezentei legi, interpretii si traducatorii solicitati de institutiile prevazute la art. 1 pot desfasura in continuare aceasta activitate, cu conditia indeplinirii prevederilor art. 3.

luni, 11 august 2008

C.R.A.

Colegio Rural Agrupado - Colegiul Rural Grupat

R.R.I.

Reglamento de Régimen Interior - Regulament de Ordine Interioara

Postări populare

Google