Vino în grupul traducătorilor!

Haide şi tu în grupul "traducatori", pentru traducători

Powered by us.groups.yahoo.com

sâmbătă, 13 decembrie 2008

Pethő Zoltán (maghiară)

Informaţii personale
Nume / Prenume Pethő Zoltán
Adresă(e) Str. Foisorului, nr. 11, Bl. F7C, Sc 2, et.1, ap 42, sector 3, Bucuresti
Telefon(oane) 021 327 56 17 Mobil: 0745 07 84 88
Fax(uri) 021 327 56 17
E-mail(uri) petho_zoltan@yahoo.com

Naţionalitate(-tăţi) Maghiară
Data naşterii 08.03.1076
Sex bărbătesc

Experienţa profesională Biroul de Traduceri Champollion SRL

Perioada 2004-2008
Funcţia sau postul ocupat Traducător, manager de proiecte
Activităţi şi responsabilităţi principale Traduceri scrise română-maghiară, interpretariat
Clienti OTP Bank, MOL Romania,

Experienţa profesională Monitorul Oficial R.A.

Perioada 2002-2004
Funcţia sau postul ocupat Traducător, redactor
Activităţi şi responsabilităţi principale Traducerea și redactarea textelor legislative

Educaţie şi formare

Perioada 2002-2005
Calificarea / diploma obţinută
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Folclor
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Eötvös Loránd Tudományegyetem, Budapesta
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională PhD.


Perioada 2000-2001
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de Master
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Hermeneutică literară, informația semantică, arhetipuri multiculturale
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Bucuresti, Facultatea de Limbi si Literaturi Străine
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională MA


Perioada 1996-2000
Calificarea / diploma obţinută Diplomă de licentă
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite Limba și literatura română, limba si literatură maghiară
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare Universitatea Bucuresti, Facultatea de Limbi si Literaturi Străine
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională BA

Aptitudini şi competenţe personale

Limba(i) maternă(e) maghiară
Limba(i) străină(e) cunoscută(e)
Autoevaluare
Nivel european (*)
Limba română - avansat
Limba engleză - mediu
(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referinţă Pentru Limbi Străine

Informaţii suplimentare Traducător autorizat pentru limba maghiară, autorizatia nr. 4137/2001 emisă de Ministerul Justitiei

Niciun comentariu:

Postări populare

Google