Vino în grupul traducătorilor!

Haide şi tu în grupul "traducatori", pentru traducători

Powered by us.groups.yahoo.com

miercuri, 5 mai 2010

Cosmina Iancu (franceză-engleză)

Informaţii personale
Nume/ Prenume: Iancu Florina Cosmina
Adresă(e): Str. Soldat Lazăr Florea, nr. 1, bl. 8C, Ap. 44, Sector 2, Bucureşti, cod 022377
Telefon(oane): 07355.92.81
E-mail(uri): cosminaiancu@yahoo.com
Nationalitate(-tăţi): Română
Data naşterii: 10 Septembrie 1982
Sex: Feminin

Locul de muncă Vizat : Traducător autorizat limbile franceză/ engleză
Domeniul ocupaţional
Experienţa profesională:
Perioada: 2007.04.16 – prezent
Funcţia sau postul ocupat: inspector asistent la Biroul Perfecţionare din Direcţia Resurse
Umane, Organizare Generală şi Perfecţionare
Activităţi şi responsabilităţi: traduceri cursuri susţinute de experţi străini în domeniul
principale vamal, accize, drepturi de proprietate intelectuală,
mărfuri confiscate din/ în franceză/ engleză în română,
asigurarea secretariatului la concursurile de recrutare/
promovare în sistemul vamal, profesor Limba Engleză
în sistem e- learning, adminstrator al platformei e-learning
a instituţiei.
Numele şi adresa angajatorului: Autoritatea Naţională a Vămilor, Str. Matei Millor, nr.
13, sector 1, Bucureşti
Tipul activităţii sau domeniul: Domeniul vamal

Educaţie şi formare:
Perioada: 2007-2008
Calificarea / Diploma obţinută: Dimploma Master în domeniul Integrare europeană
Disciplinele principale studiate/ : Instituţiile şi organismele comunitare, Dreptul
Competenţe profesionale dobândite internaţional public

Numele şi tipul instituţiei de învăţământ: Universitatea „Dimitrie Cantemir”, Bucureşti
Perioada: 2001-2005
Calificarea /Diploma obţinută: Licenţă în domeniul Filologie -Limbi şi Literaturi Străine
(Franceză- Engleză)
Disciplinele principale studiate/ : Limba franceză( engleză ) contemporană, Literatura
Competenţe profesionale dobândite franceză (engleză), curs practic franceză
(engleză), istoria limbii franceze (engleze)
Menţionez că am ştampilă eliberată de Min. Justiţiei pt. Franceză Engleză din anul 2006.
Aptitudini şi competenţe personale
Limba maternă: Limba română
Limbi străine cunoscute: Limba franceză
Înţelegere – foarte bine Vorbire – foarte bine Scriere – foarte bine
Limba engleză
Înţelegere – foarte bine Vorbire – foarte bine Scriere – foarte bine
Limba spaniolă
Înţelegere –bine Vorbire –bine Scriere –bine

Competenţe şi abilităţi sociale: Responsabilitate, înţelegere, obiectivitate, profesionalism
Competenţe şi aptitudini tehnice: Utilizarea aparaturii de birou
Competenţe şi aptitudini de utilizare: O bună stăpânire a Windows 98, Millenium,
a calculatorului XP, Vista, 7, Ms. Office, Intenet Explorer
Competenţe şi aptitudini artistice: Pasionată de lectură, pictură
Alte competenţe şi aptitudini: tenis, gimnastică
Permis de conducere: Categoria B din anul 2001
Informaţii suplimentare: Referinţele pot fi furnizate la cerere
Anexe: Copie diplomă licenţă
Copie diplomă master
Copie carte de muncă
Copie autorizaţie traducător autorizat Franceză/ Engleză
Ministerul Justiţiei

Niciun comentariu:

Postări populare

Google