Vino în grupul traducătorilor!

Haide şi tu în grupul "traducatori", pentru traducători

Powered by us.groups.yahoo.com

sâmbătă, 29 noiembrie 2008

Engleza juridică (I)

Common law

As distinguished from statutory law created by the enactment of legislatures, the common law comprises the body of those principles and rules of action, relating to the government and security of persons and property, which derive their authority solely from usages and customs of immemorial antiquity, or from the judgements and decrees of the courts recognising, affirming and enforcing such usages and customs; and, in this sense, particularly the ancient unwritten law of England. In general, it is a body of law that develops and derives through judicial decisions, as distinguished from legislative enactments.

(Walker, David – 1980, The Oxford Companion to Law, OUP).

Traducere propusă:

Legile nescrise

Diferite de jurisprudenţa scrisă creată prin activitatea legislaturilor, legile nescrise cuprind corpul acelor principii şi reguli de acţiune, referitoare la guvernare şi securitatea persoanelor şi a proprietăţii, care-şi trag autoritatea doar din obiceiuri şi cutume din vechimea imemorială, sau din sentinţe şi hotărâri judecătoreşti ale curţilor care au recunoscut, afirmat şi întărit asemenea obiceiuri şi cutume. În acest sens, este vorba mai ales despre vechile legi nescrise ale Angliei. În general, este vorba despre un corp de legi care se dezvoltă şi derivă prin decizii judiciare, diferite de textele legislative.

Un comentariu:

baga spunea...

Oare celor doua "diferite" nu le-ar prinde bine o inlocuire cu "spre deosebire de"?

Postări populare

Google