Vino în grupul traducătorilor!

Haide şi tu în grupul "traducatori", pentru traducători

Powered by us.groups.yahoo.com

sâmbătă, 25 iulie 2009

Recomandarea Universităţii din Craiova

Reprezentanţii catedrelor şi ai departamentelor de limbi străine care asigură formarea de traducători şi de interpreţi in diferite universităţi din România, prezenţi în 28 şi 29 mai la Colocviul internaţional „Teoria, practica şi didactica traducerii specializate”, organizat de Facultatea de Litere a Universităţii din Craiova şi de Uniunea Latină,

Constatând importanţa traducerii şi a interpretariatului în diferite domenii de specialitate,

Insistând asupra participării reale a traducătorilor şi a interpreţilor la construcţia unei societăţi bazate pe cunoaştere şi transfer de inovaţie, în care fiecare individ poatesă se exprime liber, să comunice şi să se informeze în propria sa limbă,

Constatând necesitatea de a adapta formarea traducătorilor şi a interpreţilor la noile standarde europene,

Subliniind importanţa sensibilizării forurilor/organismelor cu putere de decizie pentru promovarea traducerii şi pentru valorizarea meseriilor de traducător, terminolog şi interpret,

Conştientizând importanţa relaţiei pe care universităţile trebuie să o stabilească cu întreprinderile şi cu alte instituţii în vederea unei mai bune comunicări profesionale,

Dorind să stimuleze dialogul dintre formatori, traducători şi studenţi în vederea unei mai bune inserţii pe piaţa muncii,

Propunând sensibilizarea conducerii universităţilor şi a facultăţilor pentru a susţine financiar participarea cadrelor didactice, îndeosebi a celor tinere, la colocviile sau conferinţele din domeniul traducerii specializate şi pentru a încuraja participarea studenţilor la diferite activităţi ştiinţifice din acest domeniu prin acordarea unui număr de credite,


Recomandă:
1. Crearea unei reţele universitare a formatorilor de traducători şi de interpreţi a cărei activitate sa se concretizeze prin:

identificarea cerinţelor din domeniul traducerii, interpretării şi terminologiei;
propunerea unor teme de actualitate pentru viitoarele colocvii;
realizarea unor sondaje referitoare la politica lingvistică a întreprinderilor şi la stadiul actual al pieţei traducerilor.
2. Invitarea celorlalte centre universitare din România şi din Republica Moldova să adere la reţeaua formatorilor de traducători şi interpreţi; stabilirea de relaţii cu grupuri/asociaţii similare din ţară /străinătate activând la diferite nivele în domeniul traducerii specializate.

3. Organizarea unor colocvii/conferinţe periodice (de preferinţă anuale) în diferite centre universitare din România şi din Republica Moldova.

4. Crearea unei pagini web dedicate acestei reţele care să conţină informaţii referitoare la:

calendarul evenimentelor;
tematica de actualitate din domeniul traducerii, interpretării şi terminologiei;
cursurile de formare atât pentru studenţi cât şi pentru formatori;
organizarea colocviilor / conferinţelor din acest domeniu;
sondaje referitoare la politica lingvistică a întreprinderilor şi la stadiul actual al pieţei traducerilor.
5. Organizarea unor stagii de formare atât pentru studenţi cât şi pentru formatori.

6. Prezentarea distinctă a obiectivelor de formare şi de perfecţionare a traducătorilor, a interpreţilor şi a terminologilor, ceea ce denotă o diagnoză corectă a statutului actual al traducerii/intepretariatului în România şi in Republica Moldova.

7. Demararea procedurilor de instituţionalizare a profesiilor de interpret şi de terminolog în vederea includerii acestora în Nomenclatorul Ocupaţiilor.

http://dtil.unilat.org/colocviu_craiova_2009/recommandation_craiova_ro.htm

Niciun comentariu:

Postări populare

Google