Vino în grupul traducătorilor!

Haide şi tu în grupul "traducatori", pentru traducători

Powered by us.groups.yahoo.com

vineri, 20 februarie 2009

Nicolae Rozina-Florina (engleza - franceza)

Informaţii personale

Nume / Prenume: Nicolae Rozina-Florina
Adresă(e): Sos. Mihai Bravu nr.188, bl.211, sc.B, et.7, ap.61, Bucuresti – sector 2
Telefon(oane): 0752 147 135 / 0723 598 465
E-mail(uri): rozina.elf@gmail.com

Naţionalitate(-tăţi): Romana

Data naşterii 01.03.1985Experienţa profesională

Perioada: Iunie 2007 - prezent
Funcţia sau postul ocupat: Asistent managerial
Activităţi şi responsabilităţi principale: Efectuarea de traduceri de specialitate
Realizarea de rapoarte in domeniul vanzarilor
Oferirea suportului informational necesar clientilor
Responsabilitati administrative
Numele şi adresa angajatorului confidential

Tipul activităţii sau sectorul de activitate: Comert


Educaţie şi formare

Perioada: 2005 - 2008
Calificarea / diploma obţinută: Licentiat in filologie
Disciplinele principale studiate / competenţe profesionale dobândite: Limba si literatura engleza
Limba si literatura franceza
Numele şi tipul instituţiei de învăţământ / furnizorului de formare: Universitatea ‚Spiru Haret’ - Facultatea de Limbi si literaturi straine
Nivelul în clasificarea naţională sau internaţională: Universitar


Aptitudini şi competenţe personale

Detin autorizatie de traducator emisa de Ministerul de Justitie pentru limbile engleza si franceza (nr. inreg. 25092)


Limba(i) maternă(e): Romana

Limba(i) străină(e) cunoscută(e): Engleza – nivel avansat
Franceza – nivel avansat

Competenţe şi abilităţi sociale: Abilitati de comunicare si relationare, spirit de echipa.

Competenţe şi aptitudini organizatorice Capacitate autoorganizatorica, privind termenele intermediare si finale, precum si standardele cantitative si calitative

Competenţe şi aptitudini de utilizare a calculatorului: Utilizarea pachetului MS Office 2007, Internet Explorer.

Permis(e) de conducere: Categoria B

Niciun comentariu:

Postări populare

Google