Vino în grupul traducătorilor!

Haide şi tu în grupul "traducatori", pentru traducători

Powered by us.groups.yahoo.com

sâmbătă, 5 septembrie 2009

Glosar juridic general spaniol

asunto – chestiune, problemă, afacere

auditor – auditor, revizor (contabil)

banquillo – banca acuzaţilor

borrador de la Ley – proiect de lege

cabida – suprafaţă, întindere

capítulos de acusación/cargo – capete de acuzare

carta certificada con acuse de recibo – scrisoare recomandată cu confirmare de primire

concurrir – a lua parte, a participa, a asista

conmutar – a comuta

contador – contabil

dativo – desemnat de tribunal / de consiliul de familie

desembolsar – a plăti

devolución – restituire, returnare, înapoiere

domicilio social – sediu social

encomendar – a încredinţa

estatutos - statut

extinguir – a se stinge, a se prescrie

gestoría – biroul administratorului, administraţie

incurso – pasibil, sub incidenţă

Junta General – Adunarea Generală

lindero – hotar, graniţă

legado – legat, dispoziţie testamentară

mayoría ordinaria – majoritatea simplă

mecanografiado - dactilografiat

partidor – despărţitor

pliego de descargo - întâmpinare

por conducto notarial – pe cale notarială

posposición – amânare

precio - preţ

procurador – împuternicit, mandatar, procurant

proindivisión – stare de indiviziune

proindivido – proprietate în devălmăşie

prorrata – cotă(-parte), parte

prórroga – prorogare, prorogaţie

régimen carcelario – regim de detenţie

socio - asociat

subsanación – compensare, remediere, înlăturare

tasador – evaluator

titularidad – calitate de titular

valoración – evaluare, estimare, preţuire

Niciun comentariu:

Postări populare

Google