Vino în grupul traducătorilor!

Haide şi tu în grupul "traducatori", pentru traducători

Powered by us.groups.yahoo.com

miercuri, 2 septembrie 2009

Glosar procuri generale în spaniolă

actor - reclamant

afianzar – a garanta, a da garanţie

al contado – în numerar

amojonamiento – jalonare, ţăruşare; delimitare

amortización – amortizare, amortisment

anticresis - anticreze

avalar – a avaliza, a garanta

caja de seguridar – casetă de valori

cancelar – a anula

canjear – a schimba, a face schimb

censo – rentă, arendă

concertar – a se pune de acord, a se decide, a se hotărâ, a cădea la înţelegere

demandado – inculpat, pârât

edificación – construcţie

enajenar – a înstrăina, a aliena

endosar – a andosa

deslinde – hotărnicie

deuda – datorie

disolvar comunidades – să iasă din indiviziune

firmar por dominio – să aibă drept de semnătură

gravar – a greva

genero – marfă

gubernativo – de ordine publică

hacer efectivo – să achite

herencia – moştenire, succesiune

impugnar – a contesta, a tăgădui, a ataca, a respinge

juicio – proces, acţiune, cauză

laudemio – arendă (plătită în cazul embaticului)

legado – legat

legitima – rezervă legală (la moştenire)

libramiento – ordonanţă de plată

permutar – a schimba, a muta

pignorar – a amaneta, a pune în gaj

plantación – plantaţie

posponer – a amâna

prenda – gaj, amanet, garanţie

prestamo – împrumut

pura o condicialmente – cu sau fără condiţii

puramente – fără condiţii

rescindir – a anula, a rezilia, a desface

redimir – a scoate de sub ipotecă

Registro de Propiedad – Cartea Funciară

renuncia – renunţare, dispensare, cedare, abandonare

requerimiento - somaţie

servidumbre – servitute

subasta - licitaţie

traspaso – cedare, cesionare

usufructo – uzufruct

vencimiento – scadenţă

vitalicio – viager, pe viaţă

Niciun comentariu:

Postări populare

Google