Vino în grupul traducătorilor!

Haide şi tu în grupul "traducatori", pentru traducători

Powered by us.groups.yahoo.com

luni, 14 septembrie 2009

OG nr. 4/2009, Ordonanta pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 128/2000

OG nr. 4/2009, Ordonanta pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de catre Ministerul Administratiei si Internelor

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 60 din 30/01/2009

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. I pct. IV. 2 din Legea nr. 306/2008 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta.

Art. I
Ordonanta Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de catre Ministerul Administratiei si Internelor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 427 din 2 septembrie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 570/2002, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:
1. La articolul 1, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins: "Art. 1 - (1) Pentru serviciile prestate catre persoanele fizice si/sau juridice de Ministerul Administratiei si Internelor prin unitatile, institutiile si structurile din subordine se instituie taxele prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta ordonanta."
2. Anexa se inlocuieste cu anexa la prezenta ordonanta.

Art. II
Ordonanta Guvernului nr. 128/2000 privind stabilirea unor taxe pentru serviciile prestate pentru persoanele fizice si juridice de catre Ministerul Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 570/2002, cu modificarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta, se va republica, dupa aprobarea acesteia prin lege.

Art. III
Prezenta ordonanta intra in vigoare la 15 zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.


ANEXA (Anexa la Ordonanta Guvernului nr. 128/2000) - LISTA cuprinzand serviciile prestate catre persoanele fizice si/sau juridice de Ministerul Administratiei si Internelor prin unitatile, institutiile si structurile din subordine si taxele percepute pentru desfasurarea acestor activitati

[...]

33. Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor fizice

Cuantum taxa lei in regim normal: 22

Actele normative in baza carora se efectueaza prestatiile reglementate: Ordonanta Guvernului nr 66/1999, pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, aprobata prin Legea nr 52/2000, cu modificarile ulterioare art 2

35. Aplicarea apostilei pe actul oficial administrativ, la solicitarea persoanelor juridice si in cazul reprezentarii titularului actului de catre un avocat

Cuantum taxa lei in regim normal: 44

Ordonanta Guvernului nr 66/1999, aprobata prin Legea nr 52/2000, cu modificarile ulterioare art 2

36. Inregistrarea cererii pentru aplicarea apostilei

Cuantum taxa lei in regim normal: 3

Ordonanta Guvernului nr 66/1999 aprobata prin Legea nr 52/2000, cu modificarile ulterioare art 2

Niciun comentariu:

Postări populare

Google