Vino în grupul traducătorilor!

Haide şi tu în grupul "traducatori", pentru traducători

Powered by us.groups.yahoo.com

luni, 5 octombrie 2009

Voronca Ştefan-Francisco (engleza)

Studii: Fac de limbi si lit straine, Univ Buc, sectia English and America Studies. Fac de Teologie ortodoxa a Univ. Buc.

Peste 7 ani de experienta in editura (13 volume traduse din engl, alte 9 reeditari a unor traduceri mai vechi), 18 luni de lucrula HP EMEA.

Pot traduce din si in limba engleza texte aproape din orice domeniu, cu deosebire cel uman.

tel 0720728839
email voroncas@gmail.com


Curriculum Vitae

Nume: Voronca Ştefan-Francisco

Adresă: Str. Cărămidarii de Jos, nr. 5, bl. 74B, sc.A, ap. 17, sect. 4, Bucureşti, Romania

Tel: mobil 0720728839
fix 0318011017

Email: voroncas@gmail.com

Data naşterii: 12 Mai 1976,

Stare civilă: căsătorit, 3 copii


Profil profesional:

1994-1997 - Liceul George Călinescu, profil industrial

2000-2004 - Universitatea Bucureşti, Licentiat Teologie
Ortodoxă.

- Universitatea Bucuresti, Licenţiat Filologie (Limba şi Literatura Engleză - British (one year) and American (three years) Studies).

2004-2006 - Master, Universitatea din Bucureşti, specializarea Exegeză şi
Ermineutică Biblică.


Disponibilităţi:

- Culegere, traducere din şi în Limba Engleză, redactare-corectare carte. Obţinere copyright etc.
- Diferite activităţi cu ajutorul computerului (comunicare, navigare internet, service PC/Laptop [instalare, reparare, setare etc.] editare imagini, redactare carte, vânzări-cumpărări on-line etc.).
- Disponibilitate de lucru în diverse domenii, în funcţie de oportunităţi, cu deosebire traducere de texte teologice, filosofice, literare, dar şi multe altele; comunicare limba engleza; predare Limba Engleză (nivel începători-mediu) şi Religie; IT.
- Disponibil spre joburi full or part time. Lucru de acasă sau la firmă.

Caracteristici profesionale:

Experienţa universitară (studiile lingvistice, culturale, de spiritualitate etc.) a fost de natură să-mi creeze un „open-minded character”, ceea ce m-a făcut disponibil de a lucra în diverse domenii ce presupun comunicarea în limba engleză, traducerile, lucrul cu PC ul, sau în IT, etc., indiferent de domeniile de activitate.

Experienţă profesională:

2003-2008 - Colaborator, şi, ulterior (2004), angajat al editurii „Bunavestire” (actualmente „Egumeniţa”, http://egumenita.ro), ca redactor-traducător. Până în prezent au apărut 13 traduceri din Limba Engleză, iar alte 8 volume însumează reeditări revizuite ale unor traduceri sau lucrări originale din Limba Română veche, confruntate, după caz, după originalul grecesc. O bună parte din volume sunt însoţite de introduceri „ştiinţifice” şi aparat critic.

Traduceri din engleză:
1. Pr. Serafim Rose - Semnele sfârşitului lumii, Egumeniţa, 2004, 139 p.
2. Sfântul Antonie cel Mare – Scrisori, Egumeniţa, 2003, 69 p.
3. Sfântul Nectarie al Pentapolei – Despre Spovedanie, Egumeniţa, 2004, 90 p.
4. Învăţătura Sfinţilor Părinţi despre boală. Rugăciuni pentru bolnavi (în colaborare, f.a.). 91 p.
5. Dimitrie Aslanides, Pr. Damaskin Grigoriatul - Cuviosul Cosma Athonitul, Apostol în Zair, Egumeniţa, 2004, 255 p.
6. Pr. Serafim Rose – Scrisori, Egumeniţa, 2003, 342 p.
7. Pr. Serafim Rose – Mai aproape de Dumnezeu (în colaborare), Cum să-i citim pe Sfinţii Părinţi.
8. Patrick Henry Reardon – Hristos întru Sfinţii Săi, Egumeniţa, f.a., 461 p.
9. Părintele Dimitrie Gagastathis, Amintirile unui Sfânt, Egumeniţa, 2003, 145 p.
10. Noi minuni ale Sfântului Ioan din San Francisco, Egumeniţa, 2004, 290 p.
11. Arhimandrit Vasiliu Bacoiani – Înfruntând Diavolul ş vrăjitoria, Egumeniţa, 2004,137 p.
12. Anonim, sec. XIV - Cugetările unei inimi smerite, Egumeniţa, f.a., 80 p.
13. Patrick Barnes – Non-Ortodocşii, Egumenţa, f.a., p. 174.
Reeditări/diortosiri:
14. Sfântul Grigorie Dascălul - Sfătuire foarte frumoasă - Despre spovedanie Egumeniţa, 2007, p. 127.

Reeditări/diortosiri şi revizuire după originalul grecesc:

15. Sfântul Cuvios Marcu Pustnicul – Scrieri, Egumeniţa, 2008, 277 p.
16. Pavel Monahul - Adunarea graiurilor şi a învăţăturilor celor de Dumnezeu grăite, a Purtătorilor de Dumnezeu Părinţi, din toată scrierea cea de Dumnezeu insuflată, adunată şi prinosicios la iveală pusă, spre folosul celor ce vor citi, de Pavel, Preacuviosul Monah şi ctitor al Sfintei Mănăstiri a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu ce se numeşte Everghetinos (Everghetinosul) vol. I. Egumeniţa, 2007, p. 573.
17. Everghetinosul vol. II, Egumeniţa, 2006, p. 513.
18. Everghetinosul vol. III, Egumeniţa, 2008, p. 507.
19. Everghetinosul vol. IV, 2009,
20. Psaltirea în tâlcuirile Sfinţilor Părinţi. Vol. I, Egumeniţa, f.a., 807 p.
21. Psaltirea în tâlcuirile Sfinţilor Părinţi. Vol. II, Egumeniţa, 845 p.

Altele în lucru.

2008-2009 - Angajat de 17 luni la APT Group (http://apt.ro/) pentru Hewlett-Packard EMEA (Europe, Middle-East,Africa) ca “analist servicii client”. Funcţia a inclus diverse activitati. Prima etapă: “Bundle manager” . A doua etapă: „Quality web analyst/Desktop and Notebooks Content Administrator”. Activitatea include comunicare/şedinţe on-line limba engleză cu colaboratori interanţionali (Europa, Asia, Africa, America etc.). Intrioducerea de „techinal specificaltion” pentru produsele HP, lucru cu echipele de Support, colaborare cu country manageri pentru stabilirea conţinutuli informaţional al produselor pe www.hp.com etc. În curs de disponibilizare, reducere costuri.

Aptitudini:
Limbi străine:
Engleză:

– citire, scriere, traducere din şi în engleză (mediu/avasat [în funcţie de domenii], pe diverse domenii, cu deosebire texte literare, filosofice, teologice, istorice, mass-media, politică, sociologie disponibilitate spre diverse). Autorizaţie de traducator – în curs de obţinere de la Ministerul Culturii.
- conversaţie (bine).
Calculatoare:
Sisteme de operare:

- cunoştinţe nivel mediu-avansat Windows XP (şi urm.);
- lucru în aplicaţii de tip Office (Word, Excel, Power Point, Outlook 2003, 2007, Adobe Acrobat, Adobe Photoshop etc.) nivel mediu.
- prelucrare/editare imagini şi sau text, scanare etc. - nivel mediu cu disponibilităţi spre avansat.

Alte referinţe:
La cerere

Niciun comentariu:

Postări populare

Google